Take a fresh look at your lifestyle.

कांदा सल्ला: कांदा काढण्याअगोदर हे करा – आम्ही कास्तकार कृषी सल्ला

0
कांदा सल्ला: कांदा काढण्याअगोदर हे करा

कांदा सल्ला: कांदा काढण्याअगोदर हे करा

काढणीस तयार असलेल्या रांगडा कांद्यासाठी
१. कांदा काढणीच्या १०-१५ दिवस अगोदर पाणी देणे बंद करावे. 
२. पिकाची काढणी ५० टक्के माना पडल्यानंतर करावी. 
३. कांदा काढल्यानंतर तो शेतामध्ये पातीसह तीन दिवस सुकण्यास पडू द्यावा. 
४. कांद्याची पूर्ण सुकलेली पात २ ते २.५ सें.मी. लांब मान (नाळ) ठेवून कापावी. नंतर जोडकांदे, डेंगळे आलेले आणि चिंगळी कांदे काढून टाकावेत. 
५. उर्वरित चांगले कांदे गोळा करून सावलीत १०-१२ दिवस राहू द्यावे.

-डॉ. शैलेन्द्र गाडगे, डॉ.ए.थंगासामी, डॉ.मेजर सिंह.
भाकृअनुप-कांदा व लसूण संशोधन संचालनालय, राजगुरूनगर,पुणे.
X