Month: December 2016

तुती लागवड व रेशीम व्यवसाय – All Information About Sericulture

🌳 *तुती लागवड व रेशीम व्यवसाय* 🌳 🌳 शतकऱ्यांकडे उपलब्ध असलेल्या शेतीपैंकी ठराविक क्षेत्रावर तुतीची लागवड करायची व उत्पादित पाल्याचा…

Read More »

फुल शेती अनुदान

🌹🌻🌷फुल शेती🌸💐🌷*   राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान –पुष्पोत्पादन विकास कार्यक्रमफुलांची राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मागणी विचारात घेता फुलाखालील क्षेत्र वाढविण्यास वाव…

Read More »
Back to top button
Close
Close