मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेचा अर्ज कसा करावा? आवश्यक कागदपत्रे आणि पात्रता निकष आणि नियम व अटी

मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना : आम्ही कास्तकार पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप नविन वीज जोडणी करिता अर्जाची प्रक्रिया. मुख्यमंत्री सौर …

Read more