ऊसमधील तण नियंत्रण व उपाययोजना – भाग 2

कसे करावे तणनियंत्रण : बहुविध प्रकारांनी तणनियंत्रण करणे हे चांगले. वेळोवेळी खुरपण्या, कोळपण्या, बैल अथवा पॉवर टिलरने आंतरमशागत, या बाबी …

Read more

ऊसामधील तण नियंत्रण व उपाययोजना – भाग 1

जेव्हापासून शेतीला आरंभ झाला तेव्हापासून शेतकर्‍याला तणांच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. ऊसामध्ये प्रकाश, पाणी, खते, रोपातील व सरीतील अंतर …

Read more