हळद पीक सल्ला: असे करा नत्र व्यवस्थापन | आम्ही कास्तकार

आम्ही कास्तकार: हळद या पिकाला हेक्टरी 200 किलो नत्र दयावा लागतो.लागवडीनंतर उगवण पूर्ण झाल्यानंतर 200 किलो नत्रापैकी अर्धा नत्र दयावा …

Read more