आजचे कापूस बाजारभाव दि.6 June 2023 - Amhi Kastkar
Agriculture News in Marathi

आजचे कापूस बाजारभाव

4.1/5 - (151 votes)

दि.03 ऑगस्ट 2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/07/2022
जामनेरहायब्रीडक्विंटल35850090008730
29/07/2022
जामनेरहायब्रीडक्विंटल32850090008730
28/07/2022
जामनेरहायब्रीडक्विंटल35850090008740

दि.15 जुलै 2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/07/2022
जामनेरहायब्रीडक्विंटल40850090008750
13/07/2022
जामनेरहायब्रीडक्विंटल24100001050010128
12/07/2022
जामनेरहायब्रीडक्विंटल8100001050010120

दि.02 ते 09 जुलै 2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
09/07/2022
जामनेरहायब्रीडक्विंटल12100001050010195
08/07/2022
जामनेरहायब्रीडक्विंटल21100001050010190
07/07/2022
जामनेरहायब्रीडक्विंटल25100001050010200
06/07/2022
सिरोंचाक्विंटल40650070006700
जामनेरहायब्रीडक्विंटल21100001050010250
05/07/2022
जामनेरहायब्रीडक्विंटल24100001050010300
04/07/2022
जामनेरहायब्रीडक्विंटल26100001050010200
02/07/2022
जामनेरहायब्रीडक्विंटल19110001140011070
kapus bhav today
Share via
Copy link