आजचे हरभरा बाजारभाव दि.3 October 2023 - Amhi Kastkar
Agriculture News in Marathi

आजचे हरभरा बाजारभाव

4.2/5 - (25 votes)

दि.19 व 20 जून 2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/06/2022
पुणेक्विंटल35530055005400
मंगळवेढाक्विंटल10341043004000
उमरगागरडाक्विंटल8400041514100
नागपूरलोकलक्विंटल382400043804285
गेवराईलोकलक्विंटल35389142504150
परतूरलोकलक्विंटल6411543004280
19/06/2022
पैठणक्विंटल4425142514251
सिल्लोडक्विंटल14400042004100
कन्न्डक्विंटल1400040004000
शेवगावलालक्विंटल9400042004000
वरोरा-खांबाडालालक्विंटल19400042004100
दौंडलालक्विंटल4410141014101
उमरीलालक्विंटल20410042004125
अजनगाव सुर्जीलोकलक्विंटल47380044004100
काटोललोकलक्विंटल255385043254250
देवणीलोकलक्विंटल2447244724472

दि.03/06/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/06/2022
पुणेक्विंटल31510052005150
पैठणक्विंटल4418141814181
कारंजाक्विंटल1750396041804030
चिखलीचाफाक्विंटल562390041504025
सोनपेठगरडाक्विंटल33400141164080
तुळजापूरकाट्याक्विंटल50410041004100
बीडलालक्विंटल11393040463990
शेवगावलालक्विंटल21420043004300
शेवगाव – भोदेगावलालक्विंटल5450046004600
उमरखेडलालक्विंटल100420044004300
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल130420044004300
अकोलालोकलक्विंटल827400044354200
यवतमाळलोकलक्विंटल583400041404070
मुंबईलोकलक्विंटल953520057005500
देउळगाव राजालोकलक्विंटल12400040504050
मेहकरलोकलक्विंटल640390043004100
नांदगावलोकलक्विंटल10371341304001
देवळालोकलक्विंटल3345043003805
दुधणीलोकलक्विंटल114414045504300

दि.02/06/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/06/2022
पुणेक्विंटल33520053505300
पैठणक्विंटल3426142614261
शेवगाव – भोदेगावलालक्विंटल9430044004300
उमरखेडलालक्विंटल140420044004300
लाखंदूरलालक्विंटल63420045004350
मुंबईलोकलक्विंटल646520057005500
उमरेडलोकलक्विंटल2517390041004000
कोपरगावलोकलक्विंटल28340141654081
मंगरुळपीरलोकलक्विंटल1760350052305230
मंगळूरपीर – शेलूबाजारलोकलक्विंटल283400041404100
ताडकळसनं. १क्विंटल30400041004050

दि.01/06/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/06/2022
अहमदनगरक्विंटल105375042504000
पुणेक्विंटल31510053505250
दोंडाईचाक्विंटल57350060005900
राहूरी -वांबोरीक्विंटल2425042504250
पैठणक्विंटल10380042854150
संगमनेरक्विंटल2333333333333
चाळीसगावक्विंटल35355138513700
कारंजाक्विंटल750385041604065
सेलुक्विंटल137390041514141
आष्टी (वर्धा)क्विंटल342400042004100
राहताक्विंटल8351041514000
चिखलीचाफाक्विंटल346390041254015
वाशीमचाफाक्विंटल1500380043004000
मलकापूरचाफाक्विंटल104388041704005
दिग्रसचाफाक्विंटल41400040854000
सोलापूरगरडाक्विंटल38410042704200
औरंगाबादगरडाक्विंटल10410043004200
उमरगागरडाक्विंटल8400043264010
धुळेहायब्रीडक्विंटल38310041903850
अहमदनगरकाबुलीक्विंटल26605063006175
मालेगावकाट्याक्विंटल23310075994100
तुळजापूरकाट्याक्विंटल40410041004100
बीडलालक्विंटल23350040513902
जिंतूरलालक्विंटल1407540754075
शेवगावलालक्विंटल3420043004300
शेवगाव – भोदेगावलालक्विंटल5420042004200
औसालालक्विंटल110415143414277
चाकूरलालक्विंटल20400143514290
आष्टी- कारंजालालक्विंटल29400042354100
जालनालोकलक्विंटल939350043704275
अकोलालोकलक्विंटल830410044654300
यवतमाळलोकलक्विंटल695360041453872
नागपूरलोकलक्विंटल549400041204090
हिंगणघाटलोकलक्विंटल5525380041553960
मुंबईलोकलक्विंटल210520057005500
कोपरगावलोकलक्विंटल83350041734081
गेवराईलोकलक्विंटल67400042804200
परतूरलोकलक्विंटल41408142004190
देउळगाव राजालोकलक्विंटल5410041114111
मेहकरलोकलक्विंटल840380043004000
नांदगावलोकलक्विंटल10335148514201
चांदूर-रल्वे.लोकलक्विंटल54390042204150
कळमेश्वरलोकलक्विंटल125400041354100
देवळालोकलक्विंटल3347538903850
दुधणीलोकलक्विंटल209418045704320
देवणीलोकलक्विंटल6400043804190
harbhara-bajar-bhav
Share via
Copy link