आजचे हरभरा बाजारभाव दि.3 October 2023 - Amhi Kastkar
Agriculture News in Marathi

आजचे हरभरा बाजारभाव

4.2/5 - (25 votes)

दि.30/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/05/2022
पुणेक्विंटल33510053005200
नांदगावलोकलक्विंटल15370068014000

दि.29/05/2022

29/05/2022
कन्न्डक्विंटल6400041004050
शेवगावलालक्विंटल15430043004300
वरोरा-खांबाडालालक्विंटल65380040753900
चाकूरलालक्विंटल10369143514101
उमरीलालक्विंटल85410042004150
आष्टी- कारंजालालक्विंटल127390040504000
अजनगाव सुर्जीलोकलक्विंटल25360042003950
काटोललोकलक्विंटल143345041613850
देवणीलोकलक्विंटल19420044004300

दि.28/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/05/2022
पुणेक्विंटल58510053505250
हिंगोलीक्विंटल300380042194009
परतूरलोकलक्विंटल30400042004100

दि.26/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
26/05/2022
पुणेक्विंटल30510053505250
दोंडाईचाक्विंटल137380062456000
माजलगावक्विंटल84380041514000
राहूरी -वांबोरीक्विंटल1300030003000
चाळीसगावक्विंटल10350039513900
सिल्लोडक्विंटल30400043004200
भोकरक्विंटल3401340504032
हिंगोलीक्विंटल200390043004100
कारंजाक्विंटल1300394542354120
करमाळाक्विंटल11370043004000
सेलुक्विंटल10420042004200
मोर्शीक्विंटल310400042504125
राहताक्विंटल31400042254100
जळगावचाफाक्विंटल5415041504150
वाशीमचाफाक्विंटल2400380042404000
अमळनेरचाफाक्विंटल390410042004200
मलकापूरचाफाक्विंटल195380041704045
सोलापूरगरडाक्विंटल21417543204211
जालनाकाबुलीक्विंटल15480048004800
जळगावकाबुलीक्विंटल10540061006100
भंडाराकाट्याक्विंटल17400042004050
जळगावलालक्विंटल10523052305230
शेवगाव – भोदेगावलालक्विंटल5400043004000
वरोरा-शेगावलालक्विंटल20390040504000
दौंडलालक्विंटल4400041004100
उमरखेडलालक्विंटल380410043004200
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल120410043004200
जालनालोकलक्विंटल1229330042254150
अकोलालोकलक्विंटल1162400044054300
अमरावतीलोकलक्विंटल2258390041504025
यवतमाळलोकलक्विंटल422400042804140
परभणीलोकलक्विंटल260410042254150
मुर्तीजापूरलोकलक्विंटल1220402042804145
कोपरगावलोकलक्विंटल86350042654011
परतूरलोकलक्विंटल76420043304300
देउळगाव राजालोकलक्विंटल3400042004200
मेहकरलोकलक्विंटल400400043504200
कुर्डवाडी-मोडनिंबलोकलक्विंटल47415042294200
काटोललोकलक्विंटल240380040903900
देवळालोकलक्विंटल1416041604160
दुधणीलोकलक्विंटल158412545504250

दि.25/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
25/05/2022
पुणेक्विंटल32510053005200
जळगावबोल्डक्विंटल28655065506550
चोपडाबोल्डक्विंटल350550063996176
जळगावचाफाक्विंटल551523052305230
चोपडाचाफाक्विंटल100400043814280
चोपडाजंबुक्विंटल15752682027530
चोपडालालक्विंटल50428244754400
चाकूरलालक्विंटल25405844324392
लाखंदूरलालक्विंटल61420044504325
मुंबईलोकलक्विंटल529520057005500
देउळगाव राजालोकलक्विंटल8410043004200
नांदगावलोकलक्विंटल10300045014301
दुधणीलोकलक्विंटल45410044854300

दि.24/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
24/05/2022
पुणेक्विंटल34500053005150
पैठणक्विंटल15428143464291
मुंबईलोकलक्विंटल1115520057005500
देउळगाव राजालोकलक्विंटल13410043004200
आष्टी-जालनालोकलक्विंटल3437043704370
देवळालोकलक्विंटल2400040954095

दि.23/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/05/2022
पुणेक्विंटल33510053005200
चाळीसगावक्विंटल16385145004000
कारंजाक्विंटल2150408043004200
मंगळवेढाक्विंटल40370043004000
मोर्शीक्विंटल298420043504275
आष्टी (वर्धा)क्विंटल142400042504100
राहताक्विंटल32365042904200
जळगावचाफाक्विंटल913415052305230
चिखलीचाफाक्विंटल620416043504255
दिग्रसचाफाक्विंटल126425043054285
सोलापूरगरडाक्विंटल27425043354300
सोनपेठगरडाक्विंटल19430143504325
धरणगावहायब्रीडक्विंटल15368541704150
जालनाकाबुलीक्विंटल7460047004700
अकोलाकाबुलीक्विंटल16530065505925
जळगावकाबुलीक्विंटल8525052505250
तुळजापूरकाट्याक्विंटल60420042004200
नागपूरलालक्विंटल2103400042824211
बीडलालक्विंटल55387042314136
शेवगावलालक्विंटल15440044004400
शेवगाव – भोदेगावलालक्विंटल8440045004500
आंबेजोबाईलालक्विंटल150420042804250
मुरुमलालक्विंटल27370143014001
उमरखेडलालक्विंटल70410043004200
लाखंदूरलालक्विंटल87420044704335
आष्टी- कारंजालालक्विंटल172390041554050
जालनालोकलक्विंटल1284415043404275
अकोलालोकलक्विंटल1007410044604395
अमरावतीलोकलक्विंटल4305415042754213
यवतमाळलोकलक्विंटल656400042554127
मुंबईलोकलक्विंटल172520057005500
भोकरदनलोकलक्विंटल35420043004250
सटाणालोकलक्विंटल12300044164350
गेवराईलोकलक्विंटल82397643504275
परतूरलोकलक्विंटल72420043204200
मेहकरलोकलक्विंटल370400043904200
आष्टी-जालनालोकलक्विंटल8405042004200
पुलगावलोकलक्विंटल100400042254135
देवळालोकलक्विंटल2405543054305

दि.21/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/05/2022
पुणेक्विंटल34500054005200
कारंजाक्विंटल1300412042854200
जळगावबोल्डक्विंटल5540054005400
जळगावचाफाक्विंटल477523052305230
जळगावकाबुलीक्विंटल25425042504250
नागपूरलालक्विंटल2686400042344175
परतूरलोकलक्विंटल61425043004280
देउळगाव राजालोकलक्विंटल15420043004300

दि.20/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/05/2022
पुणेक्विंटल36510053005200
जळगावबोल्डक्विंटल13610061006100
जळगावचाफाक्विंटल16415042504250
बीडलालक्विंटल11320042414013
लासलगाव – निफाडलोकलक्विंटल5412642994251
नागपूरलोकलक्विंटल2428400042364177
मुंबईलोकलक्विंटल22520057005500
देवळालोकलक्विंटल2350555055000

दि.19/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/05/2022
पुणेक्विंटल35518053005250
दोंडाईचाक्विंटल321400075006251
राहूरी -वांबोरीक्विंटल3420142014201
पैठणक्विंटल10436643664366
भोकरक्विंटल97380041413970
कारंजाक्विंटल2300410042504190
श्रीरामपूरक्विंटल10410042504150
मंगळवेढाक्विंटल29325043004100
मोर्शीक्विंटल585430043504325
रामटेकक्विंटल85420043004250
राहताक्विंटल32414042314183
जळगावचाफाक्विंटल731523052305230
चिखलीचाफाक्विंटल676415043354243
अमळनेरचाफाक्विंटल2500422542704270
मलकापूरचाफाक्विंटल260340043854255
सोलापूरगरडाक्विंटल71425044004300
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3600070006500
गंगापूरहायब्रीडक्विंटल17359045004180
जालनाकाबुलीक्विंटल15540079007900
मालेगावकाट्याक्विंटल18332643004100
तुळजापूरकाट्याक्विंटल50420042004200
लातूरलालक्विंटल4953290245004350
जळगावलालक्विंटल29440044004400
पवनीलालक्विंटल6420042004200
बीडलालक्विंटल11370042414073
शेवगाव – भोदेगावलालक्विंटल14440044004400
आंबेजोबाईलालक्विंटल140415043134250
चाकूरलालक्विंटल20359944594451
औराद शहाजानीलालक्विंटल67425143514301
मुरुमलालक्विंटल68363644004018
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल280410043004200
लाखंदूरलालक्विंटल64420042254215
आष्टी- कारंजालालक्विंटल169400042554100
जालनालोकलक्विंटल1517380044004350
अकोलालोकलक्विंटल1097410048904395
अमरावतीलोकलक्विंटल3042425044114331
यवतमाळलोकलक्विंटल239400042154107
नागपूरलोकलक्विंटल3297400042504188
मुंबईलोकलक्विंटल107520057005500
मुर्तीजापूरलोकलक्विंटल2110400542804110
सटाणालोकलक्विंटल9420044804350
कोपरगावलोकलक्विंटल75350042994175
परतूरलोकलक्विंटल10420043004250
मेहकरलोकलक्विंटल690400044154250
परांडालोकलक्विंटल3420043004250
काटोललोकलक्विंटल340397041984070
देवळालोकलक्विंटल2400043004300
देवणीलोकलक्विंटल19420046004400
ताडकळसनं. १क्विंटल7430043004300

दि.14/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/05/2022
पुणेक्विंटल55520054005310
औराद शहाजानीलालक्विंटल44430044254362
लाखंदूरलालक्विंटल45425043004275
अकोलालोकलक्विंटल1261400045354350
नागपूरलोकलक्विंटल1420400042604195
harbhara-bajar-bhav
Share via
Copy link