आजचे हरभरा बाजारभाव दि.3 October 2023 - Amhi Kastkar
Agriculture News in Marathi

आजचे हरभरा बाजारभाव

4.2/5 - (25 votes)

दि.26/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
26/04/2022
पुणेक्विंटल34550056005550
बार्शी -वैरागक्विंटल21430043004300
राहूरी -वांबोरीक्विंटल24430444514377
पैठणक्विंटल13446044604460
सिल्लोडक्विंटल5430045004400
उदगीरक्विंटल1210445045554502
परळी-वैजनाथक्विंटल100425043014255
राहताक्विंटल6368044414300
चिखलीचाफाक्विंटल1067417543584265
अमळनेरचाफाक्विंटल2500600066216621
मलकापूरचाफाक्विंटल206398545804175
सोलापूरगरडाक्विंटल124427045304445
औरंगाबादगरडाक्विंटल3420043004250
उमरगागरडाक्विंटल24430044604400
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3600068006400
धरणगावहायब्रीडक्विंटल71420043954355
जालनाकाबुलीक्विंटल10860086008600
अकोलाकाबुलीक्विंटल5625562556255
मालेगावकाट्याक्विंटल35429970505411
भंडाराकाट्याक्विंटल49400043004200
लातूरलालक्विंटल9292440048014520
जिंतूरलालक्विंटल64421143754311
शेवगावलालक्विंटल27440045004500
शेवगाव – भोदेगावलालक्विंटल3450045004500
चाकूरलालक्विंटल35442944824465
मुरुमलालक्विंटल146360045464073
उमरखेडलालक्विंटल180440045004450
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल250440045004450
बोरीलालक्विंटल16430043004300
जालनालोकलक्विंटल1382385045004450
अकोलालोकलक्विंटल1047420047504500
मुंबईलोकलक्विंटल564520057005500
वर्धालोकलक्विंटल183412544254300
सटाणालोकलक्विंटल19447645404490
कोपरगावलोकलक्विंटल21400043514240
परतूरलोकलक्विंटल37440044504420
देउळगाव राजालोकलक्विंटल35430045004500
मेहकरलोकलक्विंटल930400044904300
काटोललोकलक्विंटल104427543264310
दुधणीलोकलक्विंटल217431045004400
गंगाखेडपिवळाक्विंटल2440045004400

दि.25/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
25/04/2022
पुणेक्विंटल33530057005500
दोंडाईचाक्विंटल487300078006500
भोकरक्विंटल62400043004150
हिंगोलीक्विंटल225395043754162
कारंजाक्विंटल2510421044104310
मोर्शीक्विंटल504430044504375
राहताक्विंटल5340043553900
जळगावचाफाक्विंटल20360043004300
चिखलीचाफाक्विंटल1070370043754037
अमळनेरचाफाक्विंटल2200435144004400
मलकापूरचाफाक्विंटल385380044304360
दर्यापूरचाफाक्विंटल700350046304500
सोलापूरगरडाक्विंटल39428044604350
औरंगाबादगरडाक्विंटल6380043004050
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3580064006000
जालनाकाबुलीक्विंटल13580082256300
जळगावकाबुलीक्विंटल43665068006650
तुळजापूरकाट्याक्विंटल75420042004200
भंडाराकाट्याक्विंटल11420043004250
बीडलालक्विंटल11350043114120
शेवगावलालक्विंटल14450045004500
शेवगाव – भोदेगावलालक्विंटल4450045004500
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल240440045004450
जालनालोकलक्विंटल1258370045004450
अकोलालोकलक्विंटल1214400046304350
यवतमाळलोकलक्विंटल782400044604230
आर्वीलोकलक्विंटल300400045054350
नागपूरलोकलक्विंटल2995410044584368
मुंबईलोकलक्विंटल843520057005500
सटाणालोकलक्विंटल20430048504580
कोपरगावलोकलक्विंटल34410043584320
परतूरलोकलक्विंटल42438044254400
देउळगाव राजालोकलक्विंटल12410043504350
मेहकरलोकलक्विंटल840400044154200
किल्ले धारुरलोकलक्विंटल65400043004200
परांडालोकलक्विंटल6430043004300
काटोललोकलक्विंटल165355143153850
देवळालोकलक्विंटल2450547304730
दुधणीलोकलक्विंटल342420045504400

दि.23/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/04/2022
पुणेक्विंटल35530058005550
उदगीरक्विंटल895440045044452
भोकरक्विंटल44407643254200
हिंगोलीक्विंटल450399844254212
जळगावबोल्डक्विंटल72648885006511
जळगावचाफाक्विंटल1313432552305230
अकोलाकाबुलीक्विंटल30520060055900
तुळजापूरकाट्याक्विंटल115410042504200
जळगावलालक्विंटल71490065405250
बीडलालक्विंटल7350049004250
मुरुमलालक्विंटल38435144664409
अकोलालोकलक्विंटल1325420046754450
नागपूरलोकलक्विंटल3633420045004425
परतूरलोकलक्विंटल40437044154410
देउळगाव राजालोकलक्विंटल30410045004400
परांडालोकलक्विंटल5420044004350
गंगाखेडपिवळाक्विंटल2440045004400

दि.22/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
22/04/2022
पुणेक्विंटल33530058005550
माजलगावक्विंटल116400042514150
पैठणक्विंटल27430045504461
उदगीरक्विंटल1136445045004475
भोकरक्विंटल108360043334016
हिंगोलीक्विंटल580425045184384
कारंजाक्विंटल3000421043854300
जळगावचाफाक्विंटल374523052305230
चिखलीचाफाक्विंटल1139417543554265
उमरगागरडाक्विंटल14400044504350
धुळेहायब्रीडक्विंटल268300045004300
अमळनेरहायब्रीडक्विंटल2500427543504350
जालनाकाबुलीक्विंटल12600075006000
अकोलाकाबुलीक्विंटल13717584107792
तुळजापूरकाट्याक्विंटल50425042504250
लातूरलालक्विंटल9244438045254450
जळगावलालक्विंटल35500050005000
बीडलालक्विंटल44400044254267
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल117430044004350
शेवगावलालक्विंटल12450045004500
शेवगाव – भोदेगावलालक्विंटल3450045004500
दौंड-यवतलालक्विंटल8350042714200
मंठालालक्विंटल24435044504450
औराद शहाजानीलालक्विंटल112437044804425
उमरखेडलालक्विंटल410440045004450
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल360440045004450
लाखंदूरलालक्विंटल37440044504425
कोर्पनालालक्विंटल150523052305230
जालनालोकलक्विंटल2034370045004450
अकोलालोकलक्विंटल1393400047004400
अमरावतीलोकलक्विंटल3691440045504475
लासलगाव – निफाडलोकलक्विंटल10435759014600
आर्वीलोकलक्विंटल515400044004350
मुंबईलोकलक्विंटल536520057005500
वर्धालोकलक्विंटल62415043804300
कोपरगावलोकलक्विंटल78350043874291
देउळगाव राजालोकलक्विंटल55420044004300
मेहकरलोकलक्विंटल970400044504200
यावललोकलक्विंटल13443051204625
चांदूर-रल्वे.लोकलक्विंटल81426043404300
आष्टी-जालनालोकलक्विंटल8441545114511
काटोललोकलक्विंटल287390043584060
देवळालोकलक्विंटल1427042704270
दुधणीलोकलक्विंटल188443046554550

दि.21/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/04/2022
अहमदनगरक्विंटल237390045004200
पुणेक्विंटल31540058005600
राहूरी -वांबोरीक्विंटल1460146014601
पैठणक्विंटल10445545754551
उदगीरक्विंटल1625440045004450
कारंजाक्विंटल2150426044304320
मोर्शीक्विंटल600430044004350
रामटेकक्विंटल225420043004250
राहताक्विंटल13444744474447
जळगावचाफाक्विंटल8430044254425
चिखलीचाफाक्विंटल1004420044004300
अमळनेरचाफाक्विंटल11000435044404440
भुसावळचाफाक्विंटल15420046504400
सोलापूरगरडाक्विंटल38430544704350
औरंगाबादगरडाक्विंटल9440052004800
गंगापूरहायब्रीडक्विंटल9400045004446
पांढरकवडाहायब्रीडक्विंटल30425043504300
जालनाकाबुलीक्विंटल3590059005900
अकोलाकाबुलीक्विंटल23570080758000
जळगावकाबुलीक्विंटल16653565416535
तुळजापूरकाट्याक्विंटल110420043004250
भंडाराकाट्याक्विंटल41420043004250
जळगावलालक्विंटल29520052005200
शेवगाव – भोदेगावलालक्विंटल5440044004400
दौंडलालक्विंटल13420045004300
आंबेजोबाईलालक्विंटल240434044254400
चाकूरलालक्विंटल35440044604450
मुरुमलालक्विंटल154425046814466
उमरखेडलालक्विंटल230440045004450
बोरीलालक्विंटल25385038503850
जालनालोकलक्विंटल557395045004400
अकोलालोकलक्विंटल2249410045804450
अमरावतीलोकलक्विंटल4376435045004425
यवतमाळलोकलक्विंटल1073400044504225
नागपूरलोकलक्विंटल4123410045564442
मुंबईलोकलक्विंटल597520057005500
सटाणालोकलक्विंटल19450045514526
कोपरगावलोकलक्विंटल178350044004331
परतूरलोकलक्विंटल66445044854470
मेहकरलोकलक्विंटल680400044504200
मंगळूरपीर – शेलूबाजारलोकलक्विंटल838400043404200
आष्टी-जालनालोकलक्विंटल3450045004500
काटोललोकलक्विंटल171382143314050
देवळालोकलक्विंटल4400045004500
दुधणीलोकलक्विंटल117420045504365
देवणीलोकलक्विंटल15462946804654
harbhara-bajar-bhav
Share via
Copy link