आजचे हरभरा बाजारभाव दि.3 October 2023 - Amhi Kastkar
Agriculture News in Marathi

आजचे हरभरा बाजारभाव

4.2/5 - (25 votes)

दि.19/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/04/2022
पुणेक्विंटल34560058005700
दोंडाईचाक्विंटल661400083556850
पैठणक्विंटल38449145514521
उदगीरक्विंटल1950450045514525
भोकरक्विंटल142350044013952
हिंगोलीक्विंटल950418045004340
कारंजाक्विंटल4050424544954325
राहताक्विंटल8440045004471
जळगावचाफाक्विंटल28435044004400
चिखलीचाफाक्विंटल1190420044124306
अमळनेरचाफाक्विंटल2700600067116711
मलकापूरचाफाक्विंटल538400044954300
औरंगाबादगरडाक्विंटल28430044504375
जळगावकाबुलीक्विंटल75720072007200
तुळजापूरकाट्याक्विंटल50430043004300
भंडाराकाट्याक्विंटल44420044004300
लातूरलालक्विंटल12471448047114500
पवनीलालक्विंटल174451145114511
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल140430044004350
जिंतूरलालक्विंटल143420043754350
शेवगावलालक्विंटल12440045004400
शेवगाव – भोदेगावलालक्विंटल5440045004500
औसालालक्विंटल746437045314483
मुरुमलालक्विंटल164435047714561
लाखंदूरलालक्विंटल210445045004475
पारशिवनीलालक्विंटल56429044704400
आष्टी- कारंजालालक्विंटल223400044454250
पोम्भुर्नीलालक्विंटल12523055005320
अकोलालोकलक्विंटल2242415047154450
अमरावतीलोकलक्विंटल5745430045004400
यवतमाळलोकलक्विंटल1429400045104255
परभणीलोकलक्विंटल260430044504400
आर्वीलोकलक्विंटल570400045404400
नागपूरलोकलक्विंटल4554410044824387
मुंबईलोकलक्विंटल1652520057005500
वर्धालोकलक्विंटल341417543754250
कोपरगावलोकलक्विंटल56350044304341
परतूरलोकलक्विंटल78448045104500
देउळगाव राजालोकलक्विंटल25420044504300
मेहकरलोकलक्विंटल1380400044604250
नांदगावलोकलक्विंटल30200055004400
काटोललोकलक्विंटल511370044084250
दुधणीलोकलक्विंटल137430045004400
देवणीलोकलक्विंटल44450047564628
गंगाखेडपिवळाक्विंटल2440045004400

दि.18/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/04/2022
सिल्लोडक्विंटल9680070007000
कारंजाक्विंटल3500688073757250
सेलुक्विंटल144650072506690
तुळजापूरक्विंटल125730073007300
मोर्शीक्विंटल510700072507125
सोलापूरलोकलक्विंटल232712573307260
अमरावतीलोकलक्विंटल3743685073357093
हिंगोलीलोकलक्विंटल600680073557077
मेहकरलोकलक्विंटल1260650073306900
ताडकळसनं. १क्विंटल106710073007200
जालनापिवळाक्विंटल1732595074507350
अकोलापिवळाक्विंटल986640073557000
यवतमाळपिवळाक्विंटल432650074006950
मालेगावपिवळाक्विंटल53669972007025
चिखलीपिवळाक्विंटल785680073007050
बीडपिवळाक्विंटल146667172006977
भोकरपिवळाक्विंटल67680371296966
जिंतूरपिवळाक्विंटल297650074007200
गंगाखेडपिवळाक्विंटल41730075007300
दर्यापूरपिवळाक्विंटल600550074406470
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल30670071007000
नांदगावपिवळाक्विंटल19645072997051
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल700665073467250
नांदूरापिवळाक्विंटल201680071907190
आष्टी-जालनापिवळाक्विंटल8703071507100
उमरखेड-डांकीपिवळाक्विंटल390680070006900
काटोलपिवळाक्विंटल185400072216400
आष्टी- कारंजापिवळाक्विंटल135600072506500
सोनपेठपिवळाक्विंटल44650072267152

दि.17/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/04/2022
सिल्लोडक्विंटल15440045004500
दौंडलालक्विंटल9435043504350
उमरीलालक्विंटल10430044504375
आष्टी- कारंजालालक्विंटल135400044404250

दि.16/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/04/2022
पुणेक्विंटल33550060005750
राहूरी -वांबोरीक्विंटल9430045564428
कारंजाक्विंटल900430545054410
परळी-वैजनाथक्विंटल40440044004400
राहताक्विंटल3440044914450
सोलापूरगरडाक्विंटल106410054504435
धुळेहायब्रीडक्विंटल466441044904435
तुळजापूरकाट्याक्विंटल65435043504350
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल600440045004450
जालनालोकलक्विंटल1031350045354200
नागपूरलोकलक्विंटल2578410044764382
भोकरदनलोकलक्विंटल36445045504500
कोपरगावलोकलक्विंटल45365044554281
गेवराईलोकलक्विंटल78400444404300
देउळगाव राजालोकलक्विंटल30430045004400
नांदगावलोकलक्विंटल18440045814481
परांडालोकलक्विंटल3450045004500
सेनगावलोकलक्विंटल80420044004300
दुधणीलोकलक्विंटल187440046004470

दि.15/04/2022

15/04/2022
पुणेक्विंटल32560059005750
चंद्रपूरक्विंटल96441044404430
भोकरक्विंटल119350244593980
करमाळाक्विंटल54430044514400
राहताक्विंटल11446545264500
जळगावचाफाक्विंटल313523052305230
अकोलाकाबुलीक्विंटल13680068006800
लातूरलालक्विंटल15229457548584650
बीडलालक्विंटल44430044514396
दौंड-यवतलालक्विंटल5430043604350
उमरखेडलालक्विंटल250440045004450
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल250440045004450
अकोलालोकलक्विंटल2274410047604500
सावनेरलोकलक्विंटल170421344054325
कोपरगावलोकलक्विंटल73400044704351
काटोललोकलक्विंटल117400044154250

दि.14/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/04/2022
पुणेक्विंटल31560059005750

दि.13/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/04/2022
पुणेक्विंटल32560059005750
भोकरक्विंटल35440044754438
हिंगोलीक्विंटल900405045204285
कारंजाक्विंटल3500430045004410
राहताक्विंटल3440045004450
जळगावचाफाक्विंटल419431752305230
जलगाव – मसावतचाफाक्विंटल10460046004600
खामगावचाफाक्विंटल3240420045754387
मलकापूरचाफाक्विंटल430419045404325
दिग्रसचाफाक्विंटल110434544554415
सोलापूरगरडाक्विंटल69435545554450
औरंगाबादगरडाक्विंटल30400045004250
मोहोळगरडाक्विंटल40430045004400
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3550065006000
अकोलाकाबुलीक्विंटल58690090508750
जळगावकाबुलीक्विंटल11650071007100
तुळजापूरकाट्याक्विंटल95415044004300
जळगावलालक्विंटल10500050005000
पवनीलालक्विंटल174451145114511
बीडलालक्विंटल34390044724298
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल145430045004400
जिंतूरलालक्विंटल41410044684350
शेवगावलालक्विंटल16440045004500
शेवगाव – भोदेगावलालक्विंटल4410044004400
औराद शहाजानीलालक्विंटल69454046364588
किनवटलालक्विंटल231487552305000
मुरुमलालक्विंटल208435048014576
लाखंदूरलालक्विंटल50445045004475
अकोलालोकलक्विंटल2201400048004500
अमरावतीलोकलक्विंटल5634445046754562
यवतमाळलोकलक्विंटल1316400045404270
आर्वीलोकलक्विंटल625400045204350
नागपूरलोकलक्विंटल6424410044604250
मुंबईलोकलक्विंटल749520057005500
वर्धालोकलक्विंटल236420044254325
कोपरगावलोकलक्विंटल135370144714350
परतूरलोकलक्विंटल76446045254510
देउळगाव राजालोकलक्विंटल20430044254300
लोहालोकलक्विंटल15420045504500
मंगळूरपीर – शेलूबाजारलोकलक्विंटल885400045504250
काटोललोकलक्विंटल265429545114350
सिंदी(सेलू)लोकलक्विंटल1998412544754350
देवळालोकलक्विंटल1452045204520
दुधणीलोकलक्विंटल396430045504450
देवणीलोकलक्विंटल14461146624636
गंगाखेडपिवळाक्विंटल2440045004400

दि.10/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/04/2022
सिल्लोडक्विंटल15440045154500

दि.09/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
09/04/2022
पुणेक्विंटल90550060005750
पैठणक्विंटल21300045714000
उदगीरक्विंटल1550460047254662
जलगाव – मसावतचाफाक्विंटल12461646164616
अकोलाकाबुलीक्विंटल15761076107610
लातूरलालक्विंटल15448457151194700
उमरखेडलालक्विंटल410440045004450
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल410440045004450
लाखंदूरलालक्विंटल47440044754440
अकोलालोकलक्विंटल2750405049304500
नागपूरलोकलक्विंटल6228410045704453
परतूरलोकलक्विंटल116459046314600
देउळगाव राजालोकलक्विंटल20420045004400
गंगाखेडपिवळाक्विंटल4440045004400

दि.08/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/04/2022
पुणेक्विंटल34550060005750
जलगाव – मसावतचाफाक्विंटल5440044004400
मंठालालक्विंटल19400045004400
नागपूरलोकलक्विंटल7739410045804460
देउळगाव राजालोकलक्विंटल51400044504400

दि.07/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/04/2022
पुणेक्विंटल33550059005700
पैठणक्विंटल9415046004460
उदगीरक्विंटल1900450047254612
भोकरक्विंटल86414145324336
सेलुक्विंटल159445045684490
वैजापूरक्विंटल50430045504450
मोर्शीक्विंटल893420045504375
राहताक्विंटल16444945314475
जळगावचाफाक्विंटल245523052305230
जलगाव – मसावतचाफाक्विंटल17445144514451
चिखलीचाफाक्विंटल1229420045404370
सोलापूरगरडाक्विंटल109437546754555
सटाणाहायब्रीडक्विंटल22419548014606
जळगावकाबुलीक्विंटल76710075007100
जळगावलालक्विंटल24430050004500
पवनीलालक्विंटल240450045004500
शेवगाव – भोदेगावलालक्विंटल5450045004500
चाकूरलालक्विंटल45450046354600
मुरुमलालक्विंटल192440049024651
लाखंदूरलालक्विंटल15440044714435
यवतमाळलोकलक्विंटल1197430047354517
नागपूरलोकलक्विंटल7680420046004515
मुंबईलोकलक्विंटल1688520057005500
परतूरलोकलक्विंटल77458046254600
देउळगाव राजालोकलक्विंटल40430044504400
मेहकरलोकलक्विंटल1320400045804300
घणसावंगीलोकलक्विंटल200430046004550
देवळालोकलक्विंटल1410055005500
दुधणीलोकलक्विंटल630430048204700
ताडकळसनं. १क्विंटल15445045004450

जर आजचे भाव अपडेट झाले नसतील तर वरील रिफ्रेश बटनवरून रिफ्रेश करत राहा, लवकरच भाव अपडेट करण्यात येईल. कालचे भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

दि.06/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/04/2022
पुणेक्विंटल35540057005550
पैठणक्विंटल1456045604560
जलगाव – मसावतचाफाक्विंटल15442144214421
मोहोळगरडाक्विंटल30440045004470
कल्याणहायब्रीडनग3550068006150
तुळजापूरकाट्याक्विंटल85450145014501
कळमनूरीलालक्विंटल60400045004400
उमरखेडलालक्विंटल290440045004450
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल120440045004450
नागपूरलोकलक्विंटल7122420046424531
मुंबईलोकलक्विंटल978520057005500
परतूरलोकलक्विंटल61445546004561
देवळालोकलक्विंटल3391544004400

जर आजचे भाव अपडेट झाले नसतील तर वरील रिफ्रेश बटनवरून रिफ्रेश करत राहा, लवकरच भाव अपडेट करण्यात येईल. कालचे भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

दि.05/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/04/2022
पुणेक्विंटल33540057005550
जळगावचाफाक्विंटल122430045504500
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3550068006150
जळगावकाबुलीक्विंटल11650077506500
उमरखेडलालक्विंटल400440045004450
लाखंदूरलालक्विंटल24445045004475
मुंबईलोकलक्विंटल2023520057005500
देवळालोकलक्विंटल1470047004700

जर आजचे भाव अपडेट झाले नसतील तर वरील रिफ्रेश बटनवरून रिफ्रेश करत राहा, लवकरच भाव अपडेट करण्यात येईल. कालचे भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

दि.04/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/04/2022
पुणेक्विंटल34550059005700
भोकरक्विंटल312300045003750
हिंगोलीक्विंटल700435547004527
कारंजाक्विंटल5500422045754450
पंढरपूरचाफाक्विंटल19445045514551
वाशीमचाफाक्विंटल3000420046704500
जिंतूरलालक्विंटल483440045514450
शेवगावलालक्विंटल35440045504550
शेवगाव – भोदेगावलालक्विंटल10460046004600
उमरखेडलालक्विंटल290440045004450
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल100440045004450
नागपूरलोकलक्विंटल4877415046204503
परतूरलोकलक्विंटल91440046004546
देउळगाव राजालोकलक्विंटल50430045004400
परांडालोकलक्विंटल7445045004450
आष्टी-जालनालोकलक्विंटल4437044304430
ताडकळसनं. १क्विंटल7440044004400
गंगाखेडपिवळाक्विंटल3440045004400

जर आजचे भाव अपडेट झाले नसतील तर वरील रिफ्रेश बटनवरून रिफ्रेश करत राहा, लवकरच भाव अपडेट करण्यात येईल. कालचे भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

दि.03/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/04/2022
सिल्लोडक्विंटल9420046004500
दौंडलालक्विंटल7420045004351
आष्टी- कारंजालालक्विंटल118400046004350

दि.02/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/04/2022
पुणेक्विंटल32540057005550
राहूरी -वांबोरीक्विंटल25435545004427
शेवगावलालक्विंटल16440045004500
आंबेजोबाईलालक्विंटल1100435046304550
बोरीलालक्विंटल98450045404525
परतूरलोकलक्विंटल17446545214500

दि.01/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/04/2022
पुणेक्विंटल34540057005550
भोकरक्विंटल19440044774440
राहताक्विंटल10440045024450
जळगावचाफाक्विंटल524523052305230
सोलापूरगरडाक्विंटल139447546754550
औरंगाबादगरडाक्विंटल15450046004550
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3510060005500
जालनाकाबुलीक्विंटल35610085008500
भंडाराकाट्याक्विंटल59430044504400
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल102430045004400
शेवगावलालक्विंटल6440045254525
दौंड-यवतलालक्विंटल8400043504300
उमरखेडलालक्विंटल120440045004450
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल200440045004450
लाखंदूरलालक्विंटल23437544254400
जालनालोकलक्विंटल1941340045904475
अकोलालोकलक्विंटल3005410048804500
लासलगाव – निफाडलोकलक्विंटल2443144314431
मुंबईलोकलक्विंटल523520057005500
वर्धालोकलक्विंटल86437545754400
वणीलोकलक्विंटल53400545254400
मंगरुळपीरलोकलक्विंटल484523052305230
शिरुरनं. २क्विंटल24445046004550

दि.31/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
31/03/2022
पुणेक्विंटल34550059005750
राहूरी -वांबोरीक्विंटल5440044004400
पैठणक्विंटल8410144914441
उदगीरक्विंटल1600460046804640
भोकरक्विंटल20445044824466
परळी-वैजनाथक्विंटल25440044504401
मोर्शीक्विंटल500420045504375
राहताक्विंटल4448344834483
जलगाव – मसावतचाफाक्विंटल15443144314431
सोलापूरगरडाक्विंटल46435046504565
औरंगाबादगरडाक्विंटल7420043504275
उमरगागरडाक्विंटल26435044504400
धुळेहायब्रीडक्विंटल73431543504350
तुळजापूरकाट्याक्विंटल110440044004400
भंडाराकाट्याक्विंटल76420048004370
बीडलालक्विंटल43357344614248
दौंडलालक्विंटल4440045004500
चाकूरलालक्विंटल50420045204500
उमरीलालक्विंटल38435044004375
मुरुमलालक्विंटल146445048114631
उमरखेडलालक्विंटल410440045004450
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल140440045004450
आष्टी- कारंजालालक्विंटल175400045954300
लासलगाव – निफाडलोकलक्विंटल6447144714471
नागपूरलोकलक्विंटल6410415146004484
मुंबईलोकलक्विंटल891520057005500
उमरेडलोकलक्विंटल6049420045154420
वर्धालोकलक्विंटल207420045654350
वणीलोकलक्विंटल573447545554500
परतूरलोकलक्विंटल80441545504510
देउळगाव राजालोकलक्विंटल85430044504400
लोहालोकलक्विंटल9440145904501
सेनगावलोकलक्विंटल160440045004450
लाखंदूरलोकलक्विंटल79440044254415
काटोललोकलक्विंटल284390044444200
घणसावंगीलोकलक्विंटल190440048004550
देवणीलोकलक्विंटल27463547514693
ताडकळसनं. १क्विंटल15440044504411
गंगाखेडपिवळाक्विंटल3440045004400

दि.30/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/03/2022
पुणेक्विंटल33550059005700
राहूरी -वांबोरीक्विंटल8450045004500
पैठणक्विंटल14410044904446
चाळीसगावक्विंटल90350044714350
उदगीरक्विंटल1500465047004675
परळी-वैजनाथक्विंटल160435144714451
राहताक्विंटल24435044944450
वडवणीक्विंटल1390039003900
जळगावचाफाक्विंटल450455052305230
जलगाव – मसावतचाफाक्विंटल23445144514451
धुळेहायब्रीडक्विंटल192431543504350
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3520060005600
धरणगावहायब्रीडक्विंटल157440063504575
जळगावकाबुलीक्विंटल90560071007100
शेवगावलालक्विंटल16430045004500
वरोरा-शेगावलालक्विंटल87430044004350
चाकूरलालक्विंटल30450045494535
मुखेडलालक्विंटल55460046004600
मुरुमलालक्विंटल80445048204635
उमरखेडलालक्विंटल190440045004450
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल230440045004450
आष्टी- कारंजालालक्विंटल200400046004300
परभणीलोकलक्विंटल380432544754400
नागपूरलोकलक्विंटल5214410045754458
मुंबईलोकलक्विंटल767520057005500
अंबड (वडी गोद्री)लोकलक्विंटल45428145124400
परतूरलोकलक्विंटल61445145204500
देउळगाव राजालोकलक्विंटल15430044464350
गंगापूरलोकलक्विंटल8440046504500
मंगरुळपीरलोकलक्विंटल599523052305230
काटोललोकलक्विंटल340400045654350
देवळालोकलक्विंटल1430043054305
गंगाखेडपिवळाक्विंटल4440045004400

दि.28/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/03/2022
पुणेक्विंटल33540058005600
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3540060005700

जर आजचे भाव अपडेट झाले नसतील तर वरील रिफ्रेश बटनवरून रिफ्रेश करत राहा, लवकरच भाव अपडेट करण्यात येईल. कालचे भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

दि.27/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/03/2022
उदगीरक्विंटल1220459046504620
शेवगावलालक्विंटल26440045004500
दौंडलालक्विंटल12410044004275
उमरीलालक्विंटल42430044304390
अजनगाव सुर्जीलोकलक्विंटल165400048504500
देवणीलोकलक्विंटल29464847414694

दि.26/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
26/03/2022
पुणेक्विंटल32550057005600
माजलगावक्विंटल140387543814251
राहूरी -वांबोरीक्विंटल4440045004450
पैठणक्विंटल6445044504450
उदगीरक्विंटल1220455046404595
भोकरक्विंटल176290044613680
परळी-वैजनाथक्विंटल350430044114350
राहताक्विंटल8449144914491
जळगावचाफाक्विंटल580440052305230
जलगाव – मसावतचाफाक्विंटल31220022002200
मलकापूरचाफाक्विंटल490360046054350
सोलापूरगरडाक्विंटल105410045804490
औरंगाबादगरडाक्विंटल22410043004200
रावेरहायब्रीडक्विंटल101366044254350
जालनाकाबुलीक्विंटल23510062016000
लातूरलालक्विंटल12063459949414700
जळगावलालक्विंटल26835083508350
बीडलालक्विंटल17420057004487
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल137430044004350
शेवगावलालक्विंटल31440045254525
शेवगाव – भोदेगावलालक्विंटल3450045004500
किनवटलालक्विंटल418487552305000
मुरुमलालक्विंटल280438047524566
उमरखेडलालक्विंटल450440045504500
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल340440045504500
चिमुरलालक्विंटल120450055004650
जालनालोकलक्विंटल2548380045604475
अकोलालोकलक्विंटल4261400047854400
अमरावतीलोकलक्विंटल5502445047754613
आर्वीलोकलक्विंटल562410046704550
हिंगणघाटलोकलक्विंटल4246440047654605
भोकरदनलोकलक्विंटल45440045004450
कोपरगावलोकलक्विंटल44330044804375
देउळगाव राजालोकलक्विंटल33400044614300
लोहालोकलक्विंटल18443645714500
देवणीलोकलक्विंटल63461247104661
गंगाखेडपिवळाक्विंटल4440045004400

दि.25/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
25/03/2022
पुणेक्विंटल30540058005600
माजलगावक्विंटल284400043844250
राहूरी -वांबोरीक्विंटल5410053004400
सिल्लोडक्विंटल21430047004500
उदगीरक्विंटल1425450046004550
भोकरक्विंटल108350044553978
राहताक्विंटल42435045004460
जळगावचाफाक्विंटल238532053205320
जलगाव – मसावतचाफाक्विंटल15440044004400
चिखलीचाफाक्विंटल976427544814378
पंढरपूरचाफाक्विंटल2260026002600
अमळनेरचाफाक्विंटल5000430044304430
मलकापूरचाफाक्विंटल585400046004400
सोलापूरगरडाक्विंटल34437045404400
मोहोळगरडाक्विंटल15430044504400
धरणगावहायब्रीडक्विंटल57436047854435
जालनाकाबुलीक्विंटल5520052005200
जळगावकाबुलीक्विंटल135700078007250
तुळजापूरकाट्याक्विंटल75440044004400
भंडाराकाट्याक्विंटल52430044004350
जळगावलालक्विंटल53440052004800
बीडलालक्विंटल56360044124262
जिंतूरलालक्विंटल165425044994385
शेवगावलालक्विंटल23440045254525
आंबेजोबाईलालक्विंटल450448046004550
मंठालालक्विंटल80430044004400
उमरीलालक्विंटल40430043504325
हिमायतनगरलालक्विंटल102430045004400
जालनालोकलक्विंटल2104340045084430
अकोलालोकलक्विंटल5013410047504450
अमरावतीलोकलक्विंटल6660425047114480
यवतमाळलोकलक्विंटल825400045654282
परभणीलोकलक्विंटल360430044754350
आर्वीलोकलक्विंटल750410046604500
नागपूरलोकलक्विंटल8278400045754431
हिंगणघाटलोकलक्विंटल7607440047654615
मुंबईलोकलक्विंटल1047520057005500
वर्धालोकलक्विंटल444410045004300
मुर्तीजापूरलोकलक्विंटल2725445047304625
वणीलोकलक्विंटल304447545954500
कोपरगावलोकलक्विंटल87360044964361
परतूरलोकलक्विंटल83442045114500
देउळगाव राजालोकलक्विंटल85430044354400
लोहालोकलक्विंटल23430045004471
काटोललोकलक्विंटल432400046124400
देवळालोकलक्विंटल2399543404340
शिरुरनं. २क्विंटल13430046004500

दि.24/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
24/03/2022
पुणेक्विंटल31550057005600
माजलगावक्विंटल240400043814251
राहूरी -वांबोरीक्विंटल2430043004300
चाळीसगावक्विंटल100385144504200
उदगीरक्विंटल1425455046374593
हिंगोलीक्विंटल665440047114555
कारंजाक्विंटल4400420044604355
मोर्शीक्विंटल684420045204360
राहताक्विंटल57430044694400
जळगावचाफाक्विंटल363523052305230
जलगाव – मसावतचाफानग22440044004400
चिखलीचाफाक्विंटल939425044414345
मलकापूरचाफाक्विंटल1023409044554365
भुसावळचाफाक्विंटल28459046004590
सोलापूरगरडाक्विंटल150420045254410
उमरगागरडाक्विंटल12310044014399
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3500060005500
जालनाकाबुलीक्विंटल56550085406200
अकोलाकाबुलीक्विंटल28558085007000
जळगावकाबुलीक्विंटल7700070007000
भंडाराकाट्याक्विंटल69430044004350
लातूरलालक्विंटल20976410049404600
लातूर -मुरुडलालक्विंटल114435045004400
जळगावलालक्विंटल8500050005000
बीडलालक्विंटल42365143724247
दौंडलालक्विंटल2429942994299
उमरीलालक्विंटल61420044004300
मुरुमलालक्विंटल268435147404545
उमरखेडलालक्विंटल200440045504500
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल580440045504500
आष्टी- कारंजालालक्विंटल185400044804200
जालनालोकलक्विंटल3026360045114450
अकोलालोकलक्विंटल4614400046754450
यवतमाळलोकलक्विंटल1158400045504275
परभणीलोकलक्विंटल240425044004375
मुंबईलोकलक्विंटल1573520057005500
कोपरगावलोकलक्विंटल126350044164360
अंबड (वडी गोद्री)लोकलक्विंटल60420144004300
देउळगाव राजालोकलक्विंटल60420044004300
मेहकरलोकलक्विंटल820400044904250
तळोदालोकलक्विंटल51450066806625
गंगापूरलोकलक्विंटल25370044454400
लोहालोकलक्विंटल19440044754425
परांडालोकलक्विंटल2440044004400
सेनगावलोकलक्विंटल170420044004350
पाथरीलोकलक्विंटल19425044004370
काटोललोकलक्विंटल550395045254250
सिंदी(सेलू)लोकलक्विंटल4228400044504350
घणसावंगीलोकलक्विंटल190420046004500
देवळालोकलक्विंटल3427550004315
दुधणीलोकलक्विंटल282432546604500
देवणीलोकलक्विंटल55460047014650
नेवासानिफाडक्विंटल10523052305230
ताडकळसनं. १क्विंटल40435044004350

दि.23/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/03/2022
पुणेक्विंटल33550058005650
उदगीरक्विंटल1350445046504550
सेलुक्विंटल119420043754350
जलगाव – मसावतचाफाक्विंटल47440044514425
पंढरपूरचाफाक्विंटल1430043004300
लातूरलालक्विंटल18825455846764600
पवनीलालक्विंटल81450045004500
बीडलालक्विंटल110400044004280
जिंतूरलालक्विंटल112430044104355
उमरीलालक्विंटल40420044004300
उमरखेडलालक्विंटल240440046004500
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल500440046004500
परतूरलोकलक्विंटल146435044254420
देउळगाव राजालोकलक्विंटल135430044404350
दुधणीलोकलक्विंटल214435046604450
गंगाखेडपिवळाक्विंटल10440045004400

जर आजचे भाव अपडेट झाले नसतील तर वरील रिफ्रेश बटनवरून रिफ्रेश करत राहा, लवकरच भाव अपडेट करण्यात येईल. कालचे भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

दि.22/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
22/03/2022
पुणेक्विंटल34535056005500
माजलगावक्विंटल251400043254250
राहूरी -वांबोरीक्विंटल7432544514400
पैठणक्विंटल17437544614420
सिल्लोडक्विंटल16420050004600
भोकरक्विंटल317380743604083
कारंजाक्विंटल6500418043654285
राहताक्विंटल63442544754450
चोपडाबोल्डक्विंटल950626664796400
जलगाव – मसावतचाफाक्विंटल18451245124512
चोपडाचाफाक्विंटल1150430045524445
चिखलीचाफाक्विंटल1465425044414345
मलकापूरचाफाक्विंटल780411044254300
औरंगाबादगरडाक्विंटल5400043004150
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3500058005500
धरणगावहायब्रीडक्विंटल146430062004430
चोपडाजंबुक्विंटल600790185228416
जालनाकाबुलीक्विंटल52480083517801
अकोलाकाबुलीक्विंटल35657566506612
भंडाराकाट्याक्विंटल97430044004360
चोपडालालक्विंटल100440052524600
बीडलालक्विंटल15430043004300
जिंतूरलालक्विंटल224430044504350
उमरखेडलालक्विंटल570440046004500
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल530440046004500
जालनालोकलक्विंटल3392340045504475
अकोलालोकलक्विंटल4843410046954400
अमरावतीलोकलक्विंटल10713420044504325
यवतमाळलोकलक्विंटल1352400044854242
परभणीलोकलक्विंटल310430044504400
आर्वीलोकलक्विंटल632400046404450
हिंगणघाटलोकलक्विंटल8960430046154480
मुंबईलोकलक्विंटल1432520057005500
अंबड (वडी गोद्री)लोकलक्विंटल55410043804200
देउळगाव राजालोकलक्विंटल40420044504300
मेहकरलोकलक्विंटल850400044754250
यावललोकलक्विंटल225450051504700
नांदगावलोकलक्विंटल20401085014301
सेनगावलोकलक्विंटल100420044004300
काटोललोकलक्विंटल620395045014350
देवळालोकलक्विंटल1702570257025

दि.21/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/03/2022
पुणेक्विंटल35520057005450
माजलगावक्विंटल493400043904251
कळवणक्विंटल3480148014801
संगमनेरक्विंटल2275143503550
चाळीसगावक्विंटल40370044004272
सिल्लोडक्विंटल28420052004500
हिंगोलीक्विंटल700428045254402
कारंजाक्विंटल8500420044804325
मोर्शीक्विंटल708420045004350
राहताक्विंटल37430044804375
जलगाव – मसावतचाफाक्विंटल12451145114511
चिखलीचाफाक्विंटल920410044914295
अमळनेरचाफाक्विंटल7000430044004400
सोलापूरगरडाक्विंटल126400045304410
औरंगाबादगरडाक्विंटल25410044004250
मोहोळगरडाक्विंटल30430045204400
उमरगागरडाक्विंटल1360011010
धुळेहायब्रीडक्विंटल258320043804000
धरणगावहायब्रीडक्विंटल297435062804450
गंगापूरहायब्रीडक्विंटल24438544454400
अकोलाकाबुलीक्विंटल12650077507125
मालेगावकाट्याक्विंटल82360045994312
तुळजापूरकाट्याक्विंटल60435043504350
भंडाराकाट्याक्विंटल59430044004350
बीडलालक्विंटल139365045804276
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल175430044004350
जिंतूरलालक्विंटल251437545164400
शेवगावलालक्विंटल51430045004500
शेवगाव – भोदेगावलालक्विंटल2450045004500
दौंड-पाटसलालक्विंटल13410043734300
उमरखेडलालक्विंटल480440046004500
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल290440046004500
पारशिवनीलालक्विंटल8450045004500
आष्टी- कारंजालालक्विंटल195400044754300
जालनालोकलक्विंटल3406360045354490
अकोलालोकलक्विंटल3941410047104450
अमरावतीलोकलक्विंटल9475435046254487
लासलगावलोकलक्विंटल217387546754425
यवतमाळलोकलक्विंटल1336400045954298
परभणीलोकलक्विंटल360430045004450
आर्वीलोकलक्विंटल920400045754400
मुंबईलोकलक्विंटल1295520057005500
मुर्तीजापूरलोकलक्विंटल3010435046354525
सावनेरलोकलक्विंटल305430044764400
सटाणालोकलक्विंटल15335047504420
कोपरगावलोकलक्विंटल149350044574332
अंबड (वडी गोद्री)लोकलक्विंटल35420045264300
देउळगाव राजालोकलक्विंटल80430045004400
मेहकरलोकलक्विंटल870400044504250
बसमतलोकलक्विंटल574410572504425
सेनगावलोकलक्विंटल120420045004300
काटोललोकलक्विंटल408406045504300
देवळालोकलक्विंटल1440044004400
दुधणीलोकलक्विंटल281445047254600
गंगाखेडपिवळाक्विंटल10440045004400

दि.20/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/03/2022
शेवगावलालक्विंटल30430045004500
उमरीलालक्विंटल10430044004350

दि.19/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/03/2022
पुणेक्विंटल32520056005400
माजलगावक्विंटल375400043894251
राहूरी -वांबोरीक्विंटल1440044004400
पैठणक्विंटल5449644964496
भोकरक्विंटल235435143874369
हिंगोलीक्विंटल699430045504425
कारंजाक्विंटल4400427545304400
राहताक्विंटल10446544964480
जळगावचाफाक्विंटल209450052305230
चिखलीचाफाक्विंटल917420044904349
मलकापूरचाफाक्विंटल969430045704425
सोलापूरगरडाक्विंटल160440045654500
औरंगाबादगरडाक्विंटल6439944504424
उमरगागरडाक्विंटल16440045004400
गंगापूरहायब्रीडक्विंटल14365044854442
जालनाकाबुलीक्विंटल7600076006000
जळगावकाबुलीक्विंटल70630067006700
मालेगावकाट्याक्विंटल59356148994288
भंडाराकाट्याक्विंटल28430044004370
जलगाव – मसावतलालक्विंटल8451145114511
बीडलालक्विंटल15375044004233
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल62430045004400
शेवगावलालक्विंटल48430045504550
शेवगाव – भोदेगावलालक्विंटल6450046004500
तेल्हारालालक्विंटल700437545004440
मुरुमलालक्विंटल240440047324566
जालनालोकलक्विंटल2673350045114450
अकोलालोकलक्विंटल1942400047004400
अमरावतीलोकलक्विंटल6474430047004500
परभणीलोकलक्विंटल320428044004350
भोकरदनलोकलक्विंटल30440045004450
मुर्तीजापूरलोकलक्विंटल2210435046504495
कोपरगावलोकलक्विंटल181350044804350
परतूरलोकलक्विंटल61446044704460
देउळगाव राजालोकलक्विंटल41400045004400
यावललोकलक्विंटल78453051304750
लाखंदूरलोकलक्विंटल4470047504725
दुधणीलोकलक्विंटल271450046654600
गंगाखेडपिवळाक्विंटल2440045004400

दि.18/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/03/2022
पुणेक्विंटल31530057005500
दौंड-यवतलालक्विंटल15425143104300
लासलगाव – निफाडलोकलक्विंटल12450145014501

दि.17/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/03/2022
शहादाक्विंटल564400068516525
पुणेक्विंटल33530057005500
दोंडाईचाक्विंटल893340164316376
सिल्लोडक्विंटल17450055005000
भोकरक्विंटल29430244054353
मोर्शीक्विंटल320430045504425
राहताक्विंटल42435044554402
जळगावचाफाक्विंटल59450046504600
जलगाव – मसावतचाफाक्विंटल45449144914491
अमळनेरचाफाक्विंटल8000425143514351
मलकापूरचाफाक्विंटल691385545104440
सोलापूरगरडाक्विंटल104437545704425
औरंगाबादगरडाक्विंटल12400044004200
उमरगागरडाक्विंटल4440044004400
रावेरहायब्रीडक्विंटल72413043354285
गंगापूरहायब्रीडक्विंटल12440050534431
पांढरकवडाहायब्रीडक्विंटल45430043504325
जळगावकाबुलीक्विंटल75465085058450
तुळजापूरकाट्याक्विंटल155410043504200
भंडाराकाट्याक्विंटल10435043504350
लातूरलालक्विंटल16676437049004650
शेवगाव – भोदेगावलालक्विंटल3440045004400
दौंडलालक्विंटल1440044004400
किनवटलालक्विंटल47487552505230
हिमायतनगरलालक्विंटल33450046004550
उमरखेडलालक्विंटल410440046004500
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल760440046004500
आष्टी- कारंजालालक्विंटल150430045504400
परभणीलोकलक्विंटल340435044204375
नागपूरलोकलक्विंटल4283400045404405
मुंबईलोकलक्विंटल758520057005500
कोपरगावलोकलक्विंटल249350044644343
परतूरलोकलक्विंटल39441044504440
मेहकरलोकलक्विंटल380400044504200
कुर्डवाडी-मोडनिंबलोकलक्विंटल118380144514350
परांडालोकलक्विंटल6440044504400
पाथरीलोकलक्विंटल21430044004375
घणसावंगीलोकलक्विंटल240400046004400
दुधणीलोकलक्विंटल131430046004500
गंगाखेडपिवळाक्विंटल10440045004400

दि.16/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/03/2022
पुणेक्विंटल35535057505550
माजलगावक्विंटल263400043924251
राहूरी -वांबोरीक्विंटल21150043003500
चाळीसगावक्विंटल90340043313800
उदगीरक्विंटल1525455046654607
भोकरक्विंटल339414143514246
हिंगोलीक्विंटल600420045204360
कारंजाक्विंटल5300411044304300
राहताक्विंटल46440044504425
वडवणीक्विंटल1360036003600
जळगावबोल्डक्विंटल20950095009500
जळगावचाफाक्विंटल136447546754650
जलगाव – मसावतचाफाक्विंटल10452145214521
चिखलीचाफाक्विंटल542390045004200
मलकापूरचाफाक्विंटल651421544454405
सोलापूरगरडाक्विंटल212410045954450
औरंगाबादगरडाक्विंटल35446145504505
मोहोळगरडाक्विंटल50430045104400
उमरगागरडाक्विंटल31420044514450
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3510060005550
गंगापूरहायब्रीडक्विंटल51422544184390
जालनाकाबुलीक्विंटल12570076906700
अकोलाकाबुलीक्विंटल45610075006800
जळगावकाबुलीक्विंटल45800080008000
मालेगावकाट्याक्विंटल77379945773805
जळगावलालक्विंटल13514551455145
बीडलालक्विंटल87370044294291
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल119430045004400
जिंतूरलालक्विंटल198425044404300
शेवगाव – भोदेगावलालक्विंटल4460046004600
मुरुमलालक्विंटल155429046514471
उमरखेडलालक्विंटल450450046004550
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल540450046004550
जालनालोकलक्विंटल2571340044004350
अकोलालोकलक्विंटल3357400046804500
आर्वीलोकलक्विंटल550400046904450
नागपूरलोकलक्विंटल5498400045384404
हिंगणघाटलोकलक्विंटल6800430046504470
मुंबईलोकलक्विंटल395520057005500
वर्धालोकलक्विंटल446415044504300
मुर्तीजापूरलोकलक्विंटल3610445046704555
कोपरगावलोकलक्विंटल83350044424381
अंबड (वडी गोद्री)लोकलक्विंटल50400143504200
परतूरलोकलक्विंटल100440044504435
देउळगाव राजालोकलक्विंटल40400044114300
मेहकरलोकलक्विंटल820400045004200
तळोदालोकलक्विंटल61464668416702
नांदगावलोकलक्विंटल18400077994501
परांडालोकलक्विंटल12430044204400
बसमतलोकलक्विंटल175420044004325
मंगरुळपीरलोकलक्विंटल372400044154250
काटोललोकलक्विंटल151410045064350
देवळालोकलक्विंटल1370037003700
दुधणीलोकलक्विंटल211460047154650
गंगाखेडपिवळाक्विंटल4440045004400

दि.15/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/03/2022
पुणेक्विंटल34545058505680
माजलगावक्विंटल396400043754251
राहूरी -वांबोरीक्विंटल7440044504425
पैठणक्विंटल6441544154415
भोकरक्विंटल427404144004220
कारंजाक्विंटल4600418544654330
परळी-वैजनाथक्विंटल428437544114400
रामटेकक्विंटल240440045004450
राहताक्विंटल51433545004451
जळगावचाफाक्विंटल215455047114600
जलगाव – मसावतचाफाक्विंटल11452545254525
चिखलीचाफाक्विंटल919430045504425
अमळनेरचाफाक्विंटल4800416445164516
मलकापूरचाफाक्विंटल976410544504375
सोलापूरगरडाक्विंटल366437545954450
उमरगागरडाक्विंटल38350045004450
धुळेहायब्रीडक्विंटल248300045004000
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3510060005550
धरणगावहायब्रीडक्विंटल402444064954635
यावलहायब्रीडक्विंटल288455051705040
जालनाकाबुलीक्विंटल38610076006251
जळगावकाबुलीक्विंटल131839585808555
भंडाराकाट्याक्विंटल24430044504400
लातूरलालक्विंटल23197450047884600
लातूर -मुरुडलालक्विंटल105430045304400
बीडलालक्विंटल123360144404338
कळमनूरीलालक्विंटल35450046004600
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल131430045004400
शेवगावलालक्विंटल19440045504550
शेवगाव – भोदेगावलालक्विंटल5450046004600
आंबेजोबाईलालक्विंटल350445045504500
चाकूरलालक्विंटल90450046014589
हिमायतनगरलालक्विंटल33450046004550
उमरखेडलालक्विंटल540450046004550
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल450450046004550
बोरीलालक्विंटल15426543504350
जालनालोकलक्विंटल3030420044214350
अकोलालोकलक्विंटल4324400048054450
अमरावतीलोकलक्विंटल9601425045504400
यवतमाळलोकलक्विंटल1442400045404270
परभणीलोकलक्विंटल410420043004250
आर्वीलोकलक्विंटल565400046504400
नागपूरलोकलक्विंटल5463410047024552
मुंबईलोकलक्विंटल2027520057005500
वर्धालोकलक्विंटल869427544504300
कोपरगावलोकलक्विंटल211350044754381
परतूरलोकलक्विंटल105442044754450
देउळगाव राजालोकलक्विंटल85400044504300
मेहकरलोकलक्विंटल1170400044504200
तळोदालोकलक्विंटल13450068106700
गंगापूरलोकलक्विंटल30437045514407
बसमतलोकलक्विंटल391415044354317
काटोललोकलक्विंटल210380045004000
देवळालोकलक्विंटल1455545554555
दुधणीलोकलक्विंटल421437047104575
गंगाखेडपिवळाक्विंटल13440046004500

दि.14/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/03/2022
पुणेक्विंटल32550060005750
दोंडाईचाक्विंटल813400080006600
माजलगावक्विंटल374400043764275
संगमनेरक्विंटल19442545004462
चाळीसगावक्विंटल33400044164300
भोकरक्विंटल452404144114226
हिंगोलीक्विंटल1000435045654457
परळी-वैजनाथक्विंटल200440044314415
मंगळवेढाक्विंटल369400046504550
मोर्शीक्विंटल415422146904429
राहताक्विंटल40435245254450
जळगावचाफाक्विंटल63450047004650
जलगाव – मसावतचाफाक्विंटल11452245224522
चिखलीचाफाक्विंटल1010420046004400
वाशीमचाफाक्विंटल12000400044254200
मलकापूरचाफाक्विंटल764410045504465
सोलापूरगरडाक्विंटल72432545604400
औरंगाबादगरडाक्विंटल34400043254312
मोहोळगरडाक्विंटल30430045104400
उमरगागरडाक्विंटल53440045004490
सोनपेठगरडाक्विंटल88432044674400
धुळेहायब्रीडक्विंटल70380546554375
धरणगावहायब्रीडक्विंटल210443068004550
जालनाकाबुलीक्विंटल47470063006100
जळगावकाबुलीक्विंटल33798585008125
मालेगावकाट्याक्विंटल43362686124745
भंडाराकाट्याक्विंटल4430045004400
जळगावलालक्विंटल47440050004800
बीडलालक्विंटल129425044504388
जिंतूरलालक्विंटल327440044604400
शेवगावलालक्विंटल26430045504550
मंठालालक्विंटल67435044014400
उमरीलालक्विंटल70430045004400
उमरखेडलालक्विंटल1010450046004550
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल160450046004550
चिमुरलालक्विंटल30420045004300
जालनालोकलक्विंटल3652350045114430
अकोलालोकलक्विंटल4841400048154500
लासलगावलोकलक्विंटल220380047004476
आर्वीलोकलक्विंटल901400047004400
नागपूरलोकलक्विंटल3201410046914543
मुंबईलोकलक्विंटल1096520057005500
मुर्तीजापूरलोकलक्विंटल6100445046004535
कोपरगावलोकलक्विंटल30400045454526
परतूरलोकलक्विंटल135400045004470
देउळगाव राजालोकलक्विंटल75420045364300
मेहकरलोकलक्विंटल450400044704250
यावललोकलक्विंटल215455052005050
लोहालोकलक्विंटल95445045614525
परांडालोकलक्विंटल14435044504400
आष्टी-जालनालोकलक्विंटल30448045304510
काटोललोकलक्विंटल212400046514450
देवळालोकलक्विंटल2480058005255
दुधणीलोकलक्विंटल502435047054600
गंगाखेडपिवळाक्विंटल13440046004500

दि.12/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/03/2022
पुणेक्विंटल33530060005650
उदगीरक्विंटल1600460046804640
भोकरक्विंटल165363644614048
हिंगोलीक्विंटल600455046104580
जलगाव – मसावतचाफाक्विंटल12451145114511
मलकापूरचाफाक्विंटल527410047054550
उमरगागरडाक्विंटल16442545004480
धुळेहायब्रीडक्विंटल118332545954300
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3550060005750
तुळजापूरकाट्याक्विंटल60430043004300
बीडलालक्विंटल44404144464356
शेवगावलालक्विंटल18450046004600
शेवगाव – भोदेगावलालक्विंटल3450045504500
मुरुमलालक्विंटल214440047684584
उमरखेडलालक्विंटल310450046004550
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल420450046004550
बोरीलालक्विंटल4440044004400
नागपूरलोकलक्विंटल3520421247284599
परतूरलोकलक्विंटल155439044904480
देउळगाव राजालोकलक्विंटल35430045964400
गंगाखेडपिवळाक्विंटल13450046004600

दि.11/03/2022

11/03/2022
पुणेक्विंटल30530060005650
दोंडाईचाक्विंटल743430067515000
माजलगावक्विंटल868420043504350
चंद्रपूरक्विंटल352400046404600
पैठणक्विंटल1330133013301
चाळीसगावक्विंटल24350045614300
सिल्लोडक्विंटल5450050004600
उदगीरक्विंटल1425460046504625
भोकरक्विंटल356400045114255
हिंगोलीक्विंटल550430046884494
कारंजाक्विंटल6000420045304410
श्रीरामपूरक्विंटल38430045124400
लासूर स्टेशनक्विंटल346440045004450
परळी-वैजनाथक्विंटल300444145054475
राहताक्विंटल73440045884550
जळगावचाफाक्विंटल70442545604525
जलगाव – मसावतचाफाक्विंटल18456045604560
चिखलीचाफाक्विंटल706425145714411
खामगावचाफाक्विंटल6290415047004425
मलकापूरचाफाक्विंटल508410047004535
भुसावळचाफाक्विंटल50460046254600
मोहोळचाफाक्विंटल6430045004425
सोलापूरगरडाक्विंटल94442546004500
औरंगाबादगरडाक्विंटल4430045504425
उमरगागरडाक्विंटल72440045504531
सोनपेठगरडाक्विंटल266410045544401
धुळेहायब्रीडक्विंटल108350048504575
मनमाडहायब्रीडक्विंटल24425247004486
यावलहायब्रीडक्विंटल271460052505160
जालनाकाबुलीक्विंटल25540078815700
अकोलाकाबुलीक्विंटल15617561756175
जळगावकाबुलीक्विंटल77495080507975
तुळजापूरकाट्याक्विंटल75435043504350
भंडाराकाट्याक्विंटल2450045004500
येवलालालक्विंटल51335149474850
बीडलालक्विंटल13415044004262
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल171430045004400
शेवगावलालक्विंटल15450046004600
शेवगाव – भोदेगावलालक्विंटल8445045504450
वरोरा-शेगावलालक्विंटल61440046004500
दौंड-यवतलालक्विंटल4400044004350
आंबेजोबाईलालक्विंटल540450046224550
मंठालालक्विंटल43435045004450
औसालालक्विंटल1357440146914632
चाकूरलालक्विंटल60459346704651
उमरीलालक्विंटल90440044504425
हिमायतनगरलालक्विंटल66430045004400
कळंब (उस्मानाबाद)लालक्विंटल1244446146614561
मुरुमलालक्विंटल385430047974540
उमरखेडलालक्विंटल370450046004550
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल610450046004550
आष्टी- कारंजालालक्विंटल115400046004350
बोरीलालक्विंटल31450045054505
जालनालोकलक्विंटल3970350045514475
अकोलालोकलक्विंटल3694410048754600
लासलगावलोकलक्विंटल114350047004541
लासलगाव – निफाडलोकलक्विंटल7454045404540
यवतमाळलोकलक्विंटल768430046754487
नागपूरलोकलक्विंटल3004420047624622
मुंबईलोकलक्विंटल390520057005500
मुर्तीजापूरलोकलक्विंटल4050445047104595
कोपरगावलोकलक्विंटल262400046604475
परतूरलोकलक्विंटल138455045904580
देउळगाव राजालोकलक्विंटल22430045514551
मेहकरलोकलक्विंटल640400045804300
तळोदालोकलक्विंटल50478070356908
नांदगावलोकलक्विंटल16448147814581
लोहालोकलक्विंटल24448546404601
परांडालोकलक्विंटल15440045004450
सेनगावलोकलक्विंटल60440046004500
पाथरीलोकलक्विंटल54435044804400
मंगरुळपीरलोकलक्विंटल2188400045504300
मंगळूरपीर – शेलूबाजारलोकलक्विंटल376340044804275
कळमेश्वरलोकलक्विंटल20465046504650
काटोललोकलक्विंटल59450047604650
पुलगावलोकलक्विंटल174430045454370
सिंदीलोकलक्विंटल360425547004525
देवळालोकलक्विंटल2387044104205
दुधणीलोकलक्विंटल192460047854700
देवणीलोकलक्विंटल71463847304684
शिरुरनं. २क्विंटल11450047004600
गंगाखेडपिवळाक्विंटल13450046004500

दि.10/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/03/2022
पुणेक्विंटल33530058005550
दोंडाईचाक्विंटल641310071264675
माजलगावक्विंटल662410044714351
सिन्नरक्विंटल106445047054540
राहूरी -वांबोरीक्विंटल3450045004500
सिल्लोडक्विंटल54450050004800
भोकरक्विंटल126402344904256
हिंगोलीक्विंटल650420546914448
कारंजाक्विंटल1500420545704390
राहताक्विंटल68450045844550
जळगावबोल्डक्विंटल74772579007725
जळगावचाफाक्विंटल209448047504565
जलगाव – मसावतचाफाक्विंटल8455045504550
चिखलीचाफाक्विंटल545417045504360
वाशीमचाफाक्विंटल3000420045504400
अमळनेरचाफाक्विंटल3000447046304630
मलकापूरचाफाक्विंटल245400046704440
सोलापूरगरडाक्विंटल153400046254505
उमरगागरडाक्विंटल13475204020
धुळेहायब्रीडक्विंटल140380046204300
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3600070006500
जालनाकाबुलीक्विंटल25570060625700
अकोलाकाबुलीक्विंटल11710071007100
तुळजापूरकाट्याक्विंटल115420043504300
लातूरलालक्विंटल25360441249014700
लातूर -मुरुडलालक्विंटल110440046004550
जळगावलालक्विंटल17940094009400
बीडलालक्विंटल7397244004186
शेवगाव – भोदेगावलालक्विंटल2450045004500
आंबेजोबाईलालक्विंटल530450046904600
उमरीलालक्विंटल60440044504425
मुरुमलालक्विंटल724420048254512
उमरखेडलालक्विंटल220450046004550
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल30450046004550
बोरीलालक्विंटल24450045004500
जालनालोकलक्विंटल4163385045614475
अकोलालोकलक्विंटल1117415048004500
यवतमाळलोकलक्विंटल894430046754487
नागपूरलोकलक्विंटल1775420047124684
हिंगणघाटलोकलक्विंटल7168430047204525
मुंबईलोकलक्विंटल1398520057005500
वर्धालोकलक्विंटल532427546504500
कोपरगावलोकलक्विंटल155350045774450
गेवराईलोकलक्विंटल98430045684400
अंबड (वडी गोद्री)लोकलक्विंटल55325045004300
परतूरलोकलक्विंटल172445046014580
देउळगाव राजालोकलक्विंटल30440045314531
मेहकरलोकलक्विंटल470400045754300
तळोदालोकलक्विंटल37466571166950
परांडालोकलक्विंटल4445045004450
पाथरीलोकलक्विंटल68435044764400
काटोललोकलक्विंटल13449146304550
सिंदी(सेलू)लोकलक्विंटल4056400045504300
देवळालोकलक्विंटल2386048754875
दुधणीलोकलक्विंटल255440047554600
ताडकळसनं. १क्विंटल60450046004550
गंगाखेडपिवळाक्विंटल11450046004500

जर आजचे भाव अपडेट झाले नसतील तर वरील रिफ्रेश बटनवरून रिफ्रेश करत राहा, लवकरच भाव अपडेट करण्यात येईल. कालचे भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

टीप : शेतकरी मित्रांनो! नियमितपणे बदलत्या बाजारभावामुळे शेतमाल बाजारामध्ये घेऊन जाण्याअगोदर भावाची खात्री नक्की करून घ्या.

harbhara-bajar-bhav
Share via
Copy link