आजचे ज्वारी/Jowar चालू बाजारभाव दि.1 October 2023 - Amhi Kastkar
Agriculture News in Marathi

आजचे ज्वारी/Jowar चालू बाजारभाव

4.6/5 - (5 votes)

दि.03 ऑगस्ट 2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/08/2022
राहूरी -वांबोरीक्विंटल6200020002000
करमाळाक्विंटल9275032003000
राहताक्विंटल1210021002100
दोंडाईचादादरक्विंटल17215023502350
अकोलाहायब्रीडक्विंटल14194021552048
मलकापूरहायब्रीडक्विंटल31176022051885
शेवगावहायब्रीडक्विंटल12200025002500
यावलहायब्रीडक्विंटल300160022501920
मुंबईलोकलक्विंटल1770260045003500
सोलापूरमालदांडीक्विंटल3236023602360
पुणेमालदांडीक्विंटल651400048004400
कल्याणमालदांडीक्विंटल3300036003300
चाळीसगावपांढरीक्विंटल110190022762090
दौंड-केडगावपांढरीक्विंटल245185131012500
तुळजापूरपांढरीक्विंटल115240028002600
पैठणरब्बीक्विंटल5319031903190
गेवराईरब्बीक्विंटल11172624392200
जालनाशाळूक्विंटल359170026002400
औरंगाबादशाळूक्विंटल10210032002650
परभणीटालकीक्विंटल60190023002000
गंगाखेडटालकीक्विंटल2220025002400

दि.15 जुलै 2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/07/2022
अहमदनगरक्विंटल58200023002150
राहूरी -वांबोरीक्विंटल1150015001500
राहताक्विंटल1249024902490
दोंडाईचादादरक्विंटल4180024992200
अकोलाहायब्रीडक्विंटल1170017001700
चिखलीहायब्रीडक्विंटल10110016001350
मलकापूरहायब्रीडक्विंटल20172017251720
अमरावतीलोकलक्विंटल3135016001475
मुंबईलोकलक्विंटल2546240040003200
उमरेडलोकलक्विंटल3250025002500
पुणेमालदांडीक्विंटल635400048004400
बीडमालदांडीक्विंटल16172526412010
जामखेडमालदांडीक्विंटल431170030002350
ताडकळसनं. १क्विंटल9160021001900
मालेगावपांढरीक्विंटल8204121122076
उमरगापांढरीक्विंटल5185019001875
माजलगावरब्बीक्विंटल62172524922250
पैठणरब्बीक्विंटल2289628962896
जालनाशाळूक्विंटल587150030202350
चिखलीशाळूक्विंटल5120018001500
कल्याणवसंतक्विंटल3300040003500

दि.12 जुलै 2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/07/2022
दोंडाईचाक्विंटल2145120622011
मुंबईक्विंटल346240040003500
जळगावदादरक्विंटल342240025002450
दोंडाईचादादरक्विंटल7215521552155
अमळनेरदादरक्विंटल80221123702370
अकोलाहायब्रीडक्विंटल5160016751637
धुळेहायब्रीडक्विंटल18190022902180
चिखलीहायब्रीडक्विंटल4110013001200
अमळनेरहायब्रीडक्विंटल100200020512051
मलकापूरहायब्रीडक्विंटल62165021801670
मोहोळहायब्रीडक्विंटल20200025002200
नांदूराहायब्रीडक्विंटल10125117501750
उमरखेड-डांकीहायब्रीडक्विंटल40180020001900
अमरावतीलोकलक्विंटल3140016501525
हिंगोलीलोकलक्विंटल25110019401520
पुणेमालदांडीक्विंटल628420049004550
बीडमालदांडीक्विंटल30136027612213
जिंतूरमालदांडीक्विंटल2200020002000
जामखेडमालदांडीक्विंटल425170030002350
नांदगावमालदांडीक्विंटल5170017001700
मंगळवेढामालदांडीक्विंटल13280029002900
सोनपेठमालदांडीक्विंटल26179924152171
ताडकळसनं. १क्विंटल6190021001900
चाळीसगावपांढरीक्विंटल10180022512171
मुरुमपांढरीक्विंटल1200020002000
तुळजापूरपांढरीक्विंटल155240031002800
उमरगापांढरीक्विंटल3200020002000
गेवराईरब्बीक्विंटल20190030002450
किल्ले धारुररब्बीक्विंटल15183025002400
जालनाशाळूक्विंटल485190026002400
चिखलीशाळूक्विंटल20152123011911
परतूरशाळूक्विंटल10190122252160
देउळगाव राजाशाळूक्विंटल4180019001900

दि.09 जुलै 2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
09/07/2022
पुणेमालदांडीक्विंटल627400047004350
माजलगावरब्बीक्विंटल24180022922100
सांगलीशाळूक्विंटल80299040003495

दि.08 जुलै 2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/07/2022
मुंबईक्विंटल282240026002500
सेलुक्विंटल12210022752261
पालमपांढरीक्विंटल10221122112211
परभणीटालकीक्विंटल40195022002000
07/07/2022
दोंडाईचाक्विंटल2180020001900
मुंबईक्विंटल2291240040003500
श्रीगोंदाक्विंटल1300030003000
कुर्डवाडीक्विंटल5160128012200
कन्न्डक्विंटल1150020001750
राहताक्विंटल8170021972050
धुळेदादरक्विंटल13202522252225
दोंडाईचादादरक्विंटल3205023002125
अमळनेरदादरक्विंटल100180019511951
अकोलाहायब्रीडक्विंटल6149015651550
धुळेहायब्रीडक्विंटल28195723002265
चिखलीहायब्रीडक्विंटल9110013501225
वाशीमहायब्रीडक्विंटल6150020001800
खामगावहायब्रीडक्विंटल3135113511351
दिग्रसहायब्रीडक्विंटल20176017601760
अमरावतीलोकलक्विंटल3140016001500
लासलगावलोकलक्विंटल2190019001900
सोलापूरमालदांडीक्विंटल5218525552185
पुणेमालदांडीक्विंटल627420049004550
बीडमालदांडीक्विंटल23136827292192
कुर्डवाडी-मोडनिंबमालदांडीक्विंटल31218127012400
मालेगावपांढरीक्विंटल32190031282031
चाळीसगावपांढरीक्विंटल40185021942000
पारोळापांढरीक्विंटल3210021002100
दौंडपांढरीक्विंटल12160016251625
मुरुमपांढरीक्विंटल2217021702170
तुळजापूरपांढरीक्विंटल155200028002400
उमरगापांढरीक्विंटल6200023002150
लातूर -मुरुडरब्बीक्विंटल3230023002300
माजलगावरब्बीक्विंटल30150023462200
पैठणरब्बीक्विंटल25190025092040
गेवराईरब्बीक्विंटल96160024001950
निलंगारब्बीक्विंटल9155026501900
जालनाशाळूक्विंटल730190028502300
औरंगाबादशाळूक्विंटल61200027252362
परतूरशाळूक्विंटल12165118501750
देउळगाव राजाशाळूक्विंटल2200020002000

दि.07 जुलै 2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/07/2022
दोंडाईचाक्विंटल14170017001700
मुंबईक्विंटल279240040003500
संगमनेरक्विंटल18181118961853
कन्न्डक्विंटल1140018001600
वैजापूरक्विंटल7150026001735
वडवणीक्विंटल10173022992199
जळगावदादरक्विंटल11237524002400
जलगाव – मसावतदादरक्विंटल17230023002300
दोंडाईचादादरक्विंटल5190022001925
चोपडादादरक्विंटल15200122912151
अकोलाहायब्रीडक्विंटल11220022002200
चिखलीहायब्रीडक्विंटल795013001123
वाशीमहायब्रीडक्विंटल6150022002000
दिग्रसहायब्रीडक्विंटल42165018501795
शेवगावहायब्रीडक्विंटल9230024002400
अमरावतीलोकलक्विंटल3140016501525
चोपडालोकलक्विंटल3190019001900
सोलापूरमालदांडीक्विंटल8239023902390
पुणेमालदांडीक्विंटल625440048004600
बीडमालदांडीक्विंटल43158127212128
कल्याणमालदांडीक्विंटल3270036003000
मोहोळमालदांडीक्विंटल25200025002200
परांडामालदांडीक्विंटल3235026502380
मालेगावपांढरीक्विंटल10190030752100
चाळीसगावपांढरीक्विंटल70188021921950
तुळजापूरपांढरीक्विंटल130220030002500
उमरगापांढरीक्विंटल1225022502250
माजलगावरब्बीक्विंटल88160026002400
पैठणरब्बीक्विंटल9195129312380
गेवराईरब्बीक्विंटल51145126012000
जालनाशाळूक्विंटल604155031652300
औरंगाबादशाळूक्विंटल16190020001950
परतूरशाळूक्विंटल16180021002050
देउळगाव राजाशाळूक्विंटल1200020002000
गंगाखेडटालकीक्विंटल2220025002400
कल्याणवसंतक्विंटल3350042003750
आजचे ज्वारी बाजारभाव
Share via
Copy link