आजचे ज्वारी/Jowar चालू बाजारभाव दि.3 October 2023 - Amhi Kastkar
Agriculture News in Marathi

आजचे ज्वारी/Jowar चालू बाजारभाव

4.6/5 - (5 votes)

दि.19 व 20 जून 2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/06/2022
देवळादादरक्विंटल6265528552840
अमरावतीलोकलक्विंटल3140017501575
पुणेमालदांडीक्विंटल599400046004300
मंगळवेढामालदांडीक्विंटल185191031003000
मोहोळमालदांडीक्विंटल8220023002200
ताडकळसनं. १क्विंटल10140018001400
उमरगापांढरीक्विंटल3200023502200
गेवराईरब्बीक्विंटल51154727501900
परतूरशाळूक्विंटल10167019001776
गंगाखेडटालकीक्विंटल7210025002200
19/06/2022
कन्न्डक्विंटल1150019001700
फलटणहायब्रीडक्विंटल257200029112400
उमरीहायब्रीडक्विंटल60180018501825
कर्जत (अहमहदनगर)लोकलक्विंटल11180024002100
दौंडपांढरीक्विंटल1220022002200
पैठणरब्बीक्विंटल4204120412041

दि.03/06/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/06/2022
राहताक्विंटल8148116411561
देवळादादरक्विंटल2241526102610
अकोलाहायब्रीडक्विंटल42136016451500
चिखलीहायब्रीडक्विंटल10110015001300
शेवगाव – भोदेगावहायब्रीडक्विंटल6220022002200
मुंबईलोकलक्विंटल1306240040003500
हिंगोलीलोकलक्विंटल85100018751437
पुणेमालदांडीक्विंटल567420049004550
बीडमालदांडीक्विंटल60150024241824
चाकूरमालदांडीक्विंटल5152525002201
परांडामालदांडीक्विंटल3211021102110
सोनपेठमालदांडीक्विंटल31147517501675
चाळीसगावपांढरीक्विंटल700170018781790
तुळजापूरपांढरीक्विंटल115180024002000
पैठणरब्बीक्विंटल12180023001930
चिखलीशाळूक्विंटल15160018501725
देउळगाव राजाशाळूक्विंटल40155016501600
तासगावशाळूक्विंटल31266028002750
गंगाखेडटालकीक्विंटल7220025002400

दि.02/06/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/06/2022
देवळादादरक्विंटल5250026402605
जलगाव – मसावतहायब्रीडक्विंटल20180018001800
मंगरुळपीरहायब्रीडक्विंटल4140014001400
आष्टी-जालनाकाळीक्विंटल2142514251425
मुंबईलोकलक्विंटल782240040003500
पुणेमालदांडीक्विंटल568400048004400
पैठणरब्बीक्विंटल3235123512351
देउळगाव राजाशाळूक्विंटल40160018001700

दि.01/06/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/06/2022
अहमदनगरक्विंटल243205026002325
दोंडाईचाक्विंटल104151119511850
सेलुक्विंटल10160016001600
वडवणीक्विंटल11140023002001
धुळेदादरक्विंटल24190019001900
दोंडाईचादादरक्विंटल59171421011900
अकोलाहायब्रीडक्विंटल31183018301830
धुळेहायब्रीडक्विंटल340150018401770
जलगाव – मसावतहायब्रीडक्विंटल27185018501850
चिखलीहायब्रीडक्विंटल8120016501425
वाशीमहायब्रीडक्विंटल6180019501900
मलकापूरहायब्रीडक्विंटल150162518501685
दिग्रसहायब्रीडक्विंटल10160016001600
मुंबईलोकलक्विंटल516240040003500
हिंगोलीलोकलक्विंटल50130023001800
कोपरगावलोकलक्विंटल3165021991950
सोलापूरमालदांडीक्विंटल3184018401840
पुणेमालदांडीक्विंटल565400048004400
बीडमालदांडीक्विंटल139141620001790
नांदगावमालदांडीक्विंटल3179024501890
चाकूरमालदांडीक्विंटल15170526212155
परांडामालदांडीक्विंटल2255025502550
मालेगावपांढरीक्विंटल37140125002091
चाळीसगावपांढरीक्विंटल450167517921700
औसापांढरीक्विंटल19140125011713
तुळजापूरपांढरीक्विंटल75195024002000
उमरगापांढरीक्विंटल6125021602100
पैठणरब्बीक्विंटल41177527912380
गेवराईरब्बीक्विंटल149150022751900
जालनाशाळूक्विंटल994160023052050
चिखलीशाळूक्विंटल17150020011750
औरंगाबादशाळूक्विंटल8180020001900
परतूरशाळूक्विंटल21170119701900
देउळगाव राजाशाळूक्विंटल17150019001750
गंगाखेडटालकीक्विंटल7220025002400
आजचे ज्वारी बाजारभाव
Share via
Copy link