आजचे ज्वारी/Jowar चालू बाजारभाव दि.3 October 2023 - Amhi Kastkar
Agriculture News in Marathi

आजचे ज्वारी/Jowar चालू बाजारभाव

4.6/5 - (5 votes)

दि.30/05/2022

दि.30/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/05/2022
पुणेमालदांडीक्विंटल564400047004350
गंगाखेडटालकीक्विंटल8220025002400

दि.29/05/2022

29/05/2022
कन्न्डक्विंटल1170017001700
शेवगावहायब्रीडक्विंटल6150015001500
फलटणहायब्रीडक्विंटल225180027512400
उमरीहायब्रीडक्विंटल140170017501725
चाकूरमालदांडीक्विंटल13130132512600

दि.28/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/05/2022
जलगाव – मसावतदादरक्विंटल13185018501850
पुणेमालदांडीक्विंटल561400048004400
परतूरशाळूक्विंटल40170020252000
गंगाखेडटालकीक्विंटल6220025002400
पुणेवसंतक्विंटल287280032003000

दि.26/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
26/05/2022
दोंडाईचाक्विंटल85150018981800
भोकरक्विंटल88161317691691
करमाळाक्विंटल184180031002200
जळगावदादरक्विंटल43180020502025
जलगाव – मसावतदादरक्विंटल41187518751875
दोंडाईचादादरक्विंटल38185121002000
अमळनेरदादरक्विंटल700200021502150
अकोलाहायब्रीडक्विंटल8236024002380
जलगाव – मसावतहायब्रीडक्विंटल38177518251800
अमळनेरहायब्रीडक्विंटल1300180018511851
मलकापूरहायब्रीडक्विंटल108161019351650
शेवगाव – भोदेगावहायब्रीडक्विंटल7180018001800
उमरीहायब्रीडक्विंटल50180018501825
अमरावतीलोकलक्विंटल9135016001475
सोलापूरमालदांडीक्विंटल19195022552005
पुणेमालदांडीक्विंटल561400048004400
कुर्डवाडी-मोडनिंबमालदांडीक्विंटल48199026512300
परांडामालदांडीक्विंटल7200022802175
चाळीसगावपांढरीक्विंटल1250150017711650
दौंडपांढरीक्विंटल3170017001700
माजलगावरब्बीक्विंटल205170025002200
जालनाशाळूक्विंटल1052150028002000
औरंगाबादशाळूक्विंटल50185020501950
परतूरशाळूक्विंटल31171020701820
देउळगाव राजाशाळूक्विंटल32160018001700
परभणीटालकीक्विंटल75190022002050
गंगाखेडटालकीक्विंटल6220025002400

दि.25/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
25/05/2022
जळगावदादरक्विंटल27200020002000
चोपडादादरक्विंटल160180121411900
जलगाव – मसावतहायब्रीडक्विंटल42185018501850
मुंबईलोकलक्विंटल555240040003500
पुणेमालदांडीक्विंटल559420050004600
नांदगावमालदांडीक्विंटल34163517251701
चाकूरमालदांडीक्विंटल2301931003019
पैठणरब्बीक्विंटल12249124912491
देउळगाव राजाशाळूक्विंटल30160018001700
गंगाखेडटालकीक्विंटल7220025002400

दि.24/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
24/05/2022
देवळादादरक्विंटल2310032003200
जलगाव – मसावतहायब्रीडक्विंटल51182518251825
आष्टी-जालनाकाळीक्विंटल5185020502050
मुंबईलोकलक्विंटल1321240040003500
पुणेमालदांडीक्विंटल557400050004500
उमरगापांढरीक्विंटल8130023602201
पैठणरब्बीक्विंटल4187120401900
देउळगाव राजाशाळूक्विंटल25160018001700
गंगाखेडटालकीक्विंटल5220025002400

दि.23/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/05/2022
जळगावदादरक्विंटल123177521502050
देवळादादरक्विंटल2309031003100
अकोलाहायब्रीडक्विंटल29190022002050
जलगाव – मसावतहायब्रीडक्विंटल25185018501850
चिखलीहायब्रीडक्विंटल25106018501455
धरणगावहायब्रीडक्विंटल30185518751871
यावलहायब्रीडक्विंटल20161020201850
उमरखेड-डांकीहायब्रीडक्विंटल50200022002100
आष्टी-जालनाकाळीक्विंटल8165019001900
अमरावतीलोकलक्विंटल3135015751463
मुंबईलोकलक्विंटल828240040003500
उल्हासनगरलोकलक्विंटल80280030002900
सोलापूरमालदांडीक्विंटल19170025052300
पुणेमालदांडीक्विंटल554400050004500
बीडमालदांडीक्विंटल152162125001878
मंगळवेढामालदांडीक्विंटल354187028002800
सोनपेठमालदांडीक्विंटल47150017001601
चाळीसगावपांढरीक्विंटल1200155120511760
मुरुमपांढरीक्विंटल18160020001800
तुळजापूरपांढरीक्विंटल155180024502000
गेवराईरब्बीक्विंटल147150025991650
जालनाशाळूक्विंटल1212165031002100
परतूरशाळूक्विंटल39182521001965
गंगाखेडटालकीक्विंटल7220025002400

दि.21/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/05/2022
जळगावदादरक्विंटल384195020502050
पुणेमालदांडीक्विंटल551400047004350
परतूरशाळूक्विंटल32180022712251
देउळगाव राजाशाळूक्विंटल35160019261700

दि.20/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/05/2022
जळगावदादरक्विंटल209190020502050
देवळादादरक्विंटल1327532753275
जलगाव – मसावतहायब्रीडक्विंटल40185019001875
मुंबईलोकलक्विंटल226240040003500
पुणेमालदांडीक्विंटल549380045004150
बीडमालदांडीक्विंटल11160019311810

दि.19/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/05/2022
दोंडाईचाक्विंटल272150019511851
भोकरक्विंटल42170018211760
राहताक्विंटल1163116311631
देवणीक्विंटल3206020802070
जळगावदादरक्विंटल188195021002050
दोंडाईचादादरक्विंटल94160022322156
अमळनेरदादरक्विंटल700195120852085
देवळादादरक्विंटल2310533103165
जलगाव – मसावतहायब्रीडक्विंटल25185018501850
चिखलीहायब्रीडक्विंटल10110015501325
नागपूरहायब्रीडक्विंटल3250028002725
अमळनेरहायब्रीडक्विंटल1300185118751875
मलकापूरहायब्रीडक्विंटल50174519451750
शेवगाव – भोदेगावहायब्रीडक्विंटल21220024012200
आष्टी-जालनाकाळीक्विंटल5160022502250
अमरावतीलोकलक्विंटल3135016001475
मुंबईलोकलक्विंटल253240040003500
सोलापूरमालदांडीक्विंटल13207522352130
पुणेमालदांडीक्विंटल547380046004200
बीडमालदांडीक्विंटल117155022401817
मंगळवेढामालदांडीक्विंटल172180031003000
चाकूरमालदांडीक्विंटल1170130011701
परांडामालदांडीक्विंटल26210025302450
ताडकळसनं. १क्विंटल6190019001900
मालेगावपांढरीक्विंटल10120019301815
चाळीसगावपांढरीक्विंटल375165118501700
औराद शहाजानीपांढरीक्विंटल5150124011951
मुरुमपांढरीक्विंटल30190022222061
तुळजापूरपांढरीक्विंटल60160021002000
पैठणरब्बीक्विंटल30240029002741
जालनाशाळूक्विंटल1106175024002100
चिखलीशाळूक्विंटल15180023502075
औरंगाबादशाळूक्विंटल58180022502025
परतूरशाळूक्विंटल6152518801800
गंगापूरशाळूक्विंटल6200022502125
कल्याणवसंतक्विंटल3350040003750

दि.14/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/05/2022
पुणेमालदांडीक्विंटल525400050004500
औराद शहाजानीपांढरीक्विंटल10170025002100
आजचे ज्वारी बाजारभाव
Share via
Copy link