आजचे ज्वारी/Jowar चालू बाजारभाव दि.3 October 2023 - Amhi Kastkar
Agriculture News in Marathi

आजचे ज्वारी/Jowar चालू बाजारभाव

4.6/5 - (5 votes)

दि.13/05/2022

APMCVarietyUnitQuantityLrateHrateModal
13/05/2022
BHOKAR—-QUINTAL246170019111805
CHIKHALIHYBRIDQUINTAL6120015001350
NAGPURHYBRIDQUINTAL3250028002725
SHEVGAONHYBRIDQUINTAL6180018001800
AMARAWATILOCALQUINTAL3135016001475
LASALGAON-NIPHADLOCALQUINTAL1340234023402
MUMBAILOCALQUINTAL360240040003500
PUNEMALDANDIQUINTAL538400050004500
NANDGAONMALDANDIQUINTAL22179121901951
PAITHANRABBIQUINTAL35190024512301
CHIKHALISHALUQUINTAL10150022001850
PARTURSHALUQUINTAL20180020111874
GANGAKHEDTALKIQUINTAL6220025002400

दि.12/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/05/2022
सेलुक्विंटल33190022701950
जलगाव – मसावतदादरक्विंटल33182518251825
जलगाव – मसावतहायब्रीडक्विंटल25186818681868
मुंबईलोकलक्विंटल843240040003500
तुळजापूरपांढरीक्विंटल145185022002000

दि.11/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/05/2022
जलगाव – मसावतदादरक्विंटल401200022002050
देवळादादरक्विंटल2307533603360
जलगाव – मसावतहायब्रीडक्विंटल35180018001800
नागपूरहायब्रीडक्विंटल3240026002550
उमरीहायब्रीडक्विंटल20150018001650
मुंबईलोकलक्विंटल558240040003500
पुणेमालदांडीक्विंटल533400048004400
परतूरशाळूक्विंटल17185121161926
गंगाखेडटालकीक्विंटल5220025002400

दि.10/05/2022

10/05/2022
दोंडाईचाक्विंटल491160018821700
भोकरक्विंटल144132819031615
सावनेरक्विंटल1135013501350
दोंडाईचादादरक्विंटल89180021002061
चोपडादादरक्विंटल65180020561926
तळोदादादरक्विंटल32220025002300
जलगाव – मसावतहायब्रीडक्विंटल59180018001800
सांगलीहायब्रीडक्विंटल100262027002660
चिखलीहायब्रीडक्विंटल20100018001400
नागपूरहायब्रीडक्विंटल3250028002725
खामगावहायब्रीडक्विंटल10180018251812
मलकापूरहायब्रीडक्विंटल52172521501840
अमरावतीलोकलक्विंटल3135016001475
चोपडालोकलक्विंटल35170019821971
मुंबईलोकलक्विंटल1282240040003500
देवळालोकलक्विंटल1160516051605
सोलापूरमालदांडीक्विंटल5180022001900
पुणेमालदांडीक्विंटल530400050004500
बीडमालदांडीक्विंटल77155121811877
चाकूरमालदांडीक्विंटल6149932232552
परांडामालदांडीक्विंटल21210024152270
मुरुमपांढरीक्विंटल17202220222022
आष्टी-जालनापांढरीक्विंटल12231123602360
माजलगावरब्बीक्विंटल92170023002200
गेवराईरब्बीक्विंटल66130023791700
जालनाशाळूक्विंटल877170030002175
सांगलीशाळूक्विंटल50264041003370
परतूरशाळूक्विंटल3175020001900
गंगाखेडटालकीक्विंटल5220025002400

दि.05/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/05/2022
जलगाव – मसावतदादरक्विंटल15200020002000
जलगाव – मसावतहायब्रीडक्विंटल10197519751975
उमरीहायब्रीडक्विंटल24162617501688
मुंबईलोकलक्विंटल681240040003500
पुणेमालदांडीक्विंटल554420050004600
मंगळवेढामालदांडीक्विंटल128175027202400
ताडकळसनं. १क्विंटल27150021001900
पैठणरब्बीक्विंटल23150027502451

दि.04/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/05/2022
भोकरक्विंटल65181819911961
वडवणीक्विंटल3150018001500
जलगाव – मसावतदादरक्विंटल30190120001950
अकोलाहायब्रीडक्विंटल2120012001200
चिखलीहायब्रीडक्विंटल17120015001350
नागपूरहायब्रीडक्विंटल3250028002650
वाशीमहायब्रीडक्विंटल6120013501300
शेवगावहायब्रीडक्विंटल2150015001500
मुंबईलोकलक्विंटल267240040003500
पुणेमालदांडीक्विंटल551400050004500
जिंतूरमालदांडीक्विंटल5215022502150
परांडामालदांडीक्विंटल8215022202200
पैठणरब्बीक्विंटल22135029002200
चिखलीशाळूक्विंटल20170021501925
देउळगाव राजाशाळूनग45160018001700
गंगाखेडटालकीक्विंटल5220025002400
03/05/2022
भोकरक्विंटल34181920031911
मुंबईलोकलक्विंटल503240040003500
पुणेमालदांडीक्विंटल549420048004500
जामखेडमालदांडीक्विंटल239170028002250
शिरुरनं. ३क्विंटल2170017001700
पैठणरब्बीक्विंटल23229128022551

Date – 02/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/05/2022
जळगावदादरक्विंटल191205025602300
जलगाव – मसावतदादरक्विंटल69200021002050
अकोलाहायब्रीडक्विंटल1240024002400
जळगावहायब्रीडक्विंटल33206520652065
नागपूरहायब्रीडक्विंटल3250028002725
मुंबईलोकलक्विंटल515240040003500
देवळालोकलक्विंटल2319532053205
पुणेमालदांडीक्विंटल546420048004500
उमरगापांढरीक्विंटल5200023112200
परतूरशाळूक्विंटल23185120001950

जर आजचे भाव अपडेट झाले नसतील तर वरील रिफ्रेश बटनवरून रिफ्रेश करत राहा, लवकरच भाव अपडेट करण्यात येईल. कालचे भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

Date – 30/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/04/2022
अहमदनगरक्विंटल111200032002600
भोकरक्विंटल65180020351917
जळगावदादरक्विंटल265194021702050
जलगाव – मसावतदादरक्विंटल28195020502000
भुसावळदादरक्विंटल5180023002200
अकोलाहायब्रीडक्विंटल4130020001650
जलगाव – मसावतहायब्रीडक्विंटल28197619761976
चिखलीहायब्रीडक्विंटल10125015001375
नागपूरहायब्रीडक्विंटल3250027002650
मलकापूरहायब्रीडक्विंटल35190026002040
अमरावतीलोकलक्विंटल3130016001450
सोलापूरमालदांडीक्विंटल5230023002300
पुणेमालदांडीक्विंटल542400050004500
जामखेडमालदांडीक्विंटल269170028002250
वडूजमालदांडीक्विंटल600265027002675
तुळजापूरपांढरीक्विंटल160185020301950
पैठणरब्बीक्विंटल30200026002500
जालनाशाळूक्विंटल615170028002250
चिखलीशाळूक्विंटल14150022001850
औरंगाबादशाळूक्विंटल57200022002100
परतूरशाळूक्विंटल6152017501700
गंगाखेडटालकीक्विंटल7220025002400

Date – 29/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/04/2022
अहमदनगरक्विंटल75190022002050
दोंडाईचाक्विंटल213160029751991
भोकरक्विंटल46160020031801
सेलुक्विंटल84190022002000
राहताक्विंटल3162518001715
जलगाव – मसावतदादरक्विंटल37192519401935
दोंडाईचादादरक्विंटल162170022102100
अमळनेरदादरक्विंटल1180205022012201
अकोलाहायब्रीडक्विंटल2160016001600
जळगावहायब्रीडक्विंटल4210021002100
यवतमाळहायब्रीडक्विंटल5160016001600
चिखलीहायब्रीडक्विंटल20120014001300
नागपूरहायब्रीडक्विंटल3250027002650
वाशीमहायब्रीडक्विंटल9120013651250
अमळनेरहायब्रीडक्विंटल880193920752075
मलकापूरहायब्रीडक्विंटल67190025301940
शेवगावहायब्रीडक्विंटल4200020002000
अमरावतीलोकलक्विंटल5135016501500
मुंबईलोकलक्विंटल861240040003500
सोलापूरमालदांडीक्विंटल16190023002140
पुणेमालदांडीक्विंटल540420048004500
बीडमालदांडीक्विंटल137166623011923
जिंतूरमालदांडीक्विंटल2165016501650
मुरुमपांढरीक्विंटल8152522001862
तुळजापूरपांढरीक्विंटल70185022952000
उमरगापांढरीक्विंटल2135120001800
तुळजापूरपिवळीक्विंटल3300030003000
पैठणरब्बीक्विंटल52220031002600
गेवराईरब्बीक्विंटल74150023751950
जालनाशाळूक्विंटल961170028002200
चिखलीशाळूक्विंटल20160020001800
औरंगाबादशाळूक्विंटल44200021002050
परतूरशाळूक्विंटल13179018951800
तासगावशाळूक्विंटल29265029002790
गंगापूरशाळूक्विंटल3290029002900
मंठाशाळूक्विंटल141140023762000
गंगाखेडटालकीक्विंटल5220025002400
आजचे ज्वारी बाजारभाव
Share via
Copy link