आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव दि.6 June 2023 - Amhi Kastkar
Agriculture News in Marathi

आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव

4/5 - (290 votes)

दि.03 ऑगस्ट 2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/08/2022
लासलगावक्विंटल515450062156170
लासलगाव – विंचूरक्विंटल169300061516000
औरंगाबादक्विंटल3550060015750
राहूरी -वांबोरीक्विंटल12610061006100
कारंजाक्विंटल300585062006075
तुळजापूरक्विंटल108600061506100
राहताक्विंटल18610061716150
नागपूरलोकलक्विंटल455540062756056
हिंगोलीलोकलक्विंटल66560060505825
कोपरगावलोकलक्विंटल151550061436100
लातूरपिवळाक्विंटल2545608064116350
जालनापिवळाक्विंटल248540061256050
अकोलापिवळाक्विंटल922535063456100
परभणीपिवळाक्विंटल204600062006100
मुर्तीजापूरपिवळाक्विंटल630605062256165
मलकापूरपिवळाक्विंटल88542560455860
गेवराईपिवळाक्विंटल11569958795850
गंगाखेडपिवळाक्विंटल22630065006300
नांदगावपिवळाक्विंटल26510061005800
मंगरुळपीरपिवळाक्विंटल818550064806300
मंगळूरपीर – शेलूबाजारपिवळाक्विंटल172550061006050

दि.15 जुलै 2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/07/2022
अहमदनगरक्विंटल159535060005675
लासलगावक्विंटल521400062506180
लासलगाव – विंचूरक्विंटल138500062856100
औरंगाबादक्विंटल18500059005450
माजलगावक्विंटल248565059815800
सिल्लोडक्विंटल12560059005800
उदगीरक्विंटल485620063006250
कारंजाक्विंटल2500575061806045
मोर्शीक्विंटल200570060455872
राहताक्विंटल16600061706085
अमरावतीलोकलक्विंटल1347575060505900
परभणीलोकलक्विंटल85600062006100
हिंगोलीलोकलक्विंटल55580062206010
कोपरगावलोकलक्विंटल151540161756140
ताडकळसनं. १क्विंटल42600062006100
लातूरपिवळाक्विंटल2060621163306307
जालनापिवळाक्विंटल599510061006050
अकोलापिवळाक्विंटल575550061956025
यवतमाळपिवळाक्विंटल64588061506015
मालेगावपिवळाक्विंटल39577059715841
चिखलीपिवळाक्विंटल200530062005750
बीडपिवळाक्विंटल11450060005622
पैठणपिवळाक्विंटल3540157865690
उमरेडपिवळाक्विंटल1034500061406050
धामणगाव -रेल्वेपिवळाक्विंटल358570562006100
वर्धापिवळाक्विंटल14535056505500
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल74600063006150
मलकापूरपिवळाक्विंटल67547560405800
दिग्रसपिवळाक्विंटल31600060406000
जामखेडपिवळाक्विंटल32500057005350
वरूड-राजूरा बझारपिवळाक्विंटल19490058995826
साक्रीपिवळाक्विंटल6600060006000
नांदगावपिवळाक्विंटल5550160005750
औसापिवळाक्विंटल43615162616215
उमरगापिवळाक्विंटल5520059505800
मंगरुळपीरपिवळाक्विंटल1256500064506300
मंगळूरपीर – शेलूबाजारपिवळाक्विंटल229580063056175
काटोलपिवळाक्विंटल105505160515500

दि.12 जुलै 2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/07/2022
लासलगावक्विंटल177350067006700
सिल्लोडक्विंटल8560059005800
कारंजाक्विंटल3800585062806050
रिसोडक्विंटल1300567063756025
तुळजापूरक्विंटल115600062006100
मोर्शीक्विंटल100580069006350
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल64550061005800
राहताक्विंटल11610061926150
धुळेहायब्रीडक्विंटल16570057005700
अमरावतीलोकलक्विंटल1800590063256112
नागपूरलोकलक्विंटल313510061655899
हिंगोलीलोकलक्विंटल230590063356117
कोपरगावलोकलक्विंटल42510062256200
मेहकरलोकलक्विंटल710560064006100
ताडकळसनं. १क्विंटल45600063116100
लातूरपिवळाक्विंटल3767600064566350
जालनापिवळाक्विंटल670540062006100
अकोलापिवळाक्विंटल1256500061455900
यवतमाळपिवळाक्विंटल155580063406070
परभणीपिवळाक्विंटल85590062006100
आर्वीपिवळाक्विंटल73550061506000
चिखलीपिवळाक्विंटल330576062506005
बीडपिवळाक्विंटल74580261016030
धामणगाव -रेल्वेपिवळाक्विंटल56480562306100
जिंतूरपिवळाक्विंटल156619963216200
मुर्तीजापूरपिवळाक्विंटल615589562506085
मलकापूरपिवळाक्विंटल310565561455925
दिग्रसपिवळाक्विंटल50575063006235
वणीपिवळाक्विंटल11596059605960
जामखेडपिवळाक्विंटल19500058005400
गेवराईपिवळाक्विंटल55570060596000
परतूरपिवळानग3530059265550
चांदूर बझारपिवळाक्विंटल141600062516079
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल15550060506000
नांदगावपिवळाक्विंटल14589758995898
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल65520064466300
किल्ले धारुरपिवळाक्विंटल34560064006200
मुरुमपिवळाक्विंटल80607161906131
उमरगापिवळाक्विंटल2600061516100
नांदूरापिवळाक्विंटल135545061816181
काटोलपिवळाक्विंटल121350161505450
आष्टी- कारंजापिवळाक्विंटल173500061855700
सिंदी(सेलू)पिवळाक्विंटल175505063006150
सोनपेठपिवळाक्विंटल42570064006225
10/07/2022
औरंगाबादक्विंटल11565059505800
बीडपिवळाक्विंटल73580261016030
काटोलपिवळाक्विंटल56450060415500

दि.09 जुलै 2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
09/07/2022
माजलगावक्विंटल68560060315900
नागपूरलोकलक्विंटल486520060705853
हिंगोलीलोकलक्विंटल165588562506067
परतूरपिवळाक्विंटल5540060515500
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल9625062706260

दि.08 जुलै 2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/07/2022
सेलुक्विंटल116580063496290
परभणीपिवळाक्विंटल160600062006100
पालमपिवळाक्विंटल28605160516051
07/07/2022
येवलाक्विंटल75500059505850
लासलगावक्विंटल710330161406060
लासलगाव – विंचूरक्विंटल136300061756000
माजलगावक्विंटल179530059115800
राहूरी -वांबोरीक्विंटल81570060005850
उदगीरक्विंटल735610061966148
कारंजाक्विंटल2200572561255980
श्रीरामपूरक्विंटल1570057005700
कन्न्डक्विंटल6550058005650
तुळजापूरक्विंटल160580060005900
मोर्शीक्विंटल197570060005850
राहताक्विंटल15580159715900
भंडाराडॅमेजक्विंटल1550055005500
धुळेहायब्रीडक्विंटल3565556555655
सोलापूरलोकलक्विंटल73510061156000
परभणीलोकलक्विंटल107580061006000
नागपूरलोकलक्विंटल257500057665575
मनमाडलोकलक्विंटल3500060005770
हिंगोलीलोकलक्विंटल355560059505775
कोपरगावलोकलक्विंटल67500061405950
मेहकरलोकलक्विंटल550550061455900
ताडकळसनं. १क्विंटल30590061006000
परतूरपांढराक्विंटल50570159505941
लातूरपिवळाक्विंटल3272570062416100
लातूर -मुरुडपिवळाक्विंटल3602160216021
जालनापिवळाक्विंटल935460059505850
अकोलापिवळाक्विंटल1148500061455895
यवतमाळपिवळाक्विंटल142550559505727
मालेगावपिवळाक्विंटल41545161306025
चिखलीपिवळाक्विंटल1075550059405720
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल1327560061405820
बीडपिवळाक्विंटल10575158985824
वाशीमपिवळाक्विंटल2100570060705800
वाशीम – अनसींगपिवळाक्विंटल300555059505800
पैठणपिवळाक्विंटल1557555755575
धामणगाव -रेल्वेपिवळाक्विंटल306420060505700
चाळीसगावपिवळाक्विंटल3500154545100
वर्धापिवळाक्विंटल15511056805450
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल186565057505700
खामगावपिवळाक्विंटल2373520059505575
दिग्रसपिवळाक्विंटल32587559055875
वणीपिवळाक्विंटल21500058955500
गेवराईपिवळाक्विंटल6471056605285
वरूड-राजूरा बझारपिवळाक्विंटल19252558995318
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल20460059005900
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल160550061756050
निलंगापिवळाक्विंटल49570061706000
मुरुमपिवळाक्विंटल46569259425817
सेनगावपिवळाक्विंटल40550060005800
मंगरुळपीरपिवळाक्विंटल2013500063556200
मंगळूरपीर – शेलूबाजारपिवळाक्विंटल441540061106075
काटोलपिवळाक्विंटल42350058214500
आष्टी- कारंजापिवळाक्विंटल319500058505400

दि.07 जुलै 2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/07/2022
लासलगावक्विंटल906400063006040
औरंगाबादक्विंटल3500059005450
माजलगावक्विंटल55450057255600
राहूरी -वांबोरीक्विंटल1555555555555
उदगीरक्विंटल650610062196159
कारंजाक्विंटल1500572561355950
कन्न्डक्विंटल2550057005600
वैजापूरक्विंटल68580059105850
तुळजापूरक्विंटल75600060006000
राहताक्विंटल31560160005950
अमरावतीलोकलक्विंटल2736580061255962
नागपूरलोकलक्विंटल340522561505919
कोपरगावलोकलक्विंटल133550060205950
मेहकरलोकलक्विंटल680550060005800
लातूरपिवळाक्विंटल2515590062456100
जालनापिवळाक्विंटल971480060755950
अकोलापिवळाक्विंटल238560061955945
यवतमाळपिवळाक्विंटल182570059455822
मालेगावपिवळाक्विंटल26549960005971
चिखलीपिवळाक्विंटल836540160015701
बीडपिवळाक्विंटल27573658725788
वाशीमपिवळाक्विंटल2400570060405800
पैठणपिवळाक्विंटल18480059805771
वर्धापिवळाक्विंटल35552557355600
दिग्रसपिवळाक्विंटल32528561206095
सावनेरपिवळाक्विंटल17450057015500
शेवगावपिवळाक्विंटल7565060006000
गेवराईपिवळाक्विंटल28565159005700
परतूरपिवळाक्विंटल24570060005900
गंगाखेडपिवळाक्विंटल15620065006300
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल20550059005900
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल110546061626100
मुखेडपिवळाक्विंटल15610061006100
मुरुमपिवळाक्विंटल38560059005750
उमरगापिवळाक्विंटल4590060005900
चांदूर-रल्वे.पिवळाक्विंटल28585060005950
चिमुरपिवळाक्विंटल35500060005500
सिंदीपिवळाक्विंटल38547557005590
Share via
Copy link