प्रधानमंत्री फसल विमा योजना: लहान प्रीमियम, मोठे संरक्षण

प्रधानमंत्री फसल विमा योजना: लहान प्रीमियम, मोठे संरक्षण कोरडवाहू आणि अत्यंत कोरड्या भागात शेती करणे हे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत जोखमीचे काम …

पुढे वाचा…

पंतप्रधान पीक विमा योजना – संक्षिप्त वर्णन

पंतप्रधान पीक विमा योजना – संक्षिप्त वर्णन शेतकर्‍यांच्या पिकाची नासाडी आणि पीक वाया गेल्याने होणार्‍या आत्महत्या रोखण्यासाठी भारत सरकारकडून प्रधानमंत्री …

पुढे वाचा…

पंतप्रधान पीक विमा योजना – संक्षिप्त वर्णन

पंतप्रधान पीक विमा योजना – संक्षिप्त वर्णन शेतकर्‍यांच्या पिकाची नासाडी आणि पीक वाया गेल्याने होणार्‍या आत्महत्या रोखण्यासाठी भारत सरकारने पंतप्रधान …

पुढे वाचा…

पंतप्रधान पीक विमा योजना – संक्षिप्त वर्णन

पंतप्रधान पीक विमा योजना – संक्षिप्त वर्णन शेतकर्‍यांच्या पिकाची नासाडी आणि पीक वाया गेल्याने होणार्‍या आत्महत्या रोखण्यासाठी भारत सरकारकडून प्रधानमंत्री …

पुढे वाचा…

X