बासमती भात तांदळाचा बकाना रोग: लक्षणे व नियंत्रण उपाय

बासमती भात तांदळाचा बकाना रोग: लक्षणे व नियंत्रण उपाय बाकेन रोग हा धान (ओराइजा सतीवा एल.) पिकाच्या उदयोन्मुख रोगांपैकी एक …

Read more