शेती सुधारण्यासाठी माती आणि भूजल व्यवस्थापन

शेती सुधारण्यासाठी माती आणि भूजल व्यवस्थापन भारताची सुमारे 60 टक्के लोकसंख्या रोजीरोटीसाठी शेतीवर अवलंबून आहे. जीडीपीमध्ये शेतीचा वाटा सुमारे 22 …

Read more