शेतकऱ्यांनासाठी निधी मंजूर - Amhi Kastkar
Agriculture News in Marathi
Browsing Tag

शेतकऱ्यांनासाठी निधी मंजूर

शेतकऱ्यांसाठी 3753 लाख रुपये निधी मंजूर । Download GR PDF

स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ मध्ये प्रलंबित दायित्वापोटी सर्वसाधारण प्रवर्गाचा रु. ३७५३.१८ लाख एवढा निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्याबाबत नवीन