Grampanchayat Nidhi - Amhi Kastkar
Agriculture News in Marathi
Browsing Tag

Grampanchayat Nidhi

gram panchayat yojana | ग्रामपंचायतीच्या खात्यात येणार 861 कोटी पहा लाभार्थी ग्रामपंचायतीची यादी

पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्यासाठी सन २०२१-२२ च्या अबंधित निधीच्या (अनटाईड ग्रँट) दुस-या हप्त्यापोटी