pm kusum solar pumpr new gr - Amhi Kastkar
Agriculture News in Marathi
Browsing Tag

pm kusum solar pumpr new gr

Kusum Solar Pump Yojana | सौर कृषिपंपांच्या लाभार्थ्यांच्या शासन हिस्स्यापोटी सन २०२२-२३ मध्ये 22…

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थानमहाअभियान (कुसुम) योजना अंतर्गत महाऊर्जालासर्वसाधारण घटकाच्या सौर कृषिपंपांच्या लाभार्थ्यांच्याशासन हिस्स्यापोटी सन २०२२-२३ मध्ये अनुदानवितरित