आजचे तूर बाजारभाव दि.1 October 2023 - Amhi Kastkar
Agriculture News in Marathi

आजचे तूर बाजारभाव

4.3/5 - (25 votes)

दि.03 ऑगस्ट 2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/08/2022
कारंजाक्विंटल270667579057500
लातूरलालक्विंटल433670077707500
अकोलालालक्विंटल1257600081007300
परभणीलालक्विंटल80600065006200
नागपूरलालक्विंटल94700078757656
मलकापूरलालक्विंटल330602581157700
गंगाखेडलालक्विंटल4700073007000
नांदगावलालक्विंटल3520064515501
मंगरुळपीरलालक्विंटल137600077007500
मंगळूरपीर – शेलूबाजारलालक्विंटल28600075057400
जालनापांढराक्विंटल67450075906800

दि.12 जुलै 2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/07/2022
कारंजाक्विंटल1700590073556605
मंगळवेढाक्विंटल1541054105410
मोर्शीक्विंटल300670069206810
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल57450052004700
हिंगोलीगज्जरक्विंटल150679072257007
मुरुमगज्जरक्विंटल67628167916536
लातूरलालक्विंटल761601172007000
अकोलालालक्विंटल1008550069906600
अमरावतीलालक्विंटल2028660070616830
यवतमाळलालक्विंटल561655070006775
परभणीलालक्विंटल40600064006200
आर्वीलालक्विंटल255610069806550
चिखलीलालक्विंटल90586067506305
अक्कलकोटलालक्विंटल60600065006200
धामणगाव -रेल्वेलालक्विंटल265530068906650
जिंतूरलालक्विंटल9650165016501
मुर्तीजापूरलालक्विंटल695675071056895
मलकापूरलालक्विंटल856600071516600
दिग्रसलालक्विंटल126630071006985
वणीलालक्विंटल7638563856385
चांदूर बझारलालक्विंटल130650070256844
मेहकरलालक्विंटल240620068956600
आंबेजोबाईलालक्विंटल1615061506150
उमरगालालक्विंटल1645064506450
नांदूरालालक्विंटल575625170517051
पांढरकवडालालक्विंटल3655065506550
आष्टी- कारंजालालक्विंटल63550065056000
सिंदी(सेलू)लालक्विंटल115595070006850
दुधणीलालक्विंटल1015613068506620
किल्ले धारुरलोकलक्विंटल3350060015800
काटोललोकलक्विंटल75440168515250
जालनापांढराक्विंटल180370068756411
बीडपांढराक्विंटल186600074007002
गेवराईपांढराक्विंटल19590067986350
सोनपेठपांढराक्विंटल47600066006500
10/07/2022
काटोललोकलक्विंटल51595067116350
बीडपांढराक्विंटल186600074007002

दि.09 जुलै 2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
09/07/2022
नागपूरलालक्विंटल382600068216616
औराद शहाजानीलालक्विंटल4660066306615
दुधणीलालक्विंटल1104650068006650
माजलगावपांढराक्विंटल33600066506500
परतूरपांढराक्विंटल9605164006121
औराद शहाजानीपांढराक्विंटल7660069916795

दि.08 जुलै 2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/07/2022
परभणीलालक्विंटल35520058005500
सेलुलालक्विंटल97620165906400
पालमलालक्विंटल24615161516151
सेलुपांढराक्विंटल35630165506501
07/07/2022
उदगीरक्विंटल260661171506880
कारंजाक्विंटल1800580068806400
श्रीगोंदाक्विंटल1660066006600
वरूड-राजूरा बझारक्विंटल26589967996635
कुर्डवाडीक्विंटल1550055005500
मोर्शीक्विंटल410620066006400
मुरुमगज्जरक्विंटल137657167516661
लातूरलालक्विंटल885610170016700
अकोलालालक्विंटल767540067006100
धुळेलालक्विंटल3540560005800
यवतमाळलालक्विंटल419600067656382
मालेगावलालक्विंटल28383856515400
चिखलीलालक्विंटल110555063005925
नागपूरलालक्विंटल287600066516488
हिंगणघाटलालक्विंटल5443640072506810
वाशीम – अनसींगलालक्विंटल300595065006000
धामणगाव -रेल्वेलालक्विंटल570560066506450
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल133610064006250
खामगावलालक्विंटल1884580068506325
दिग्रसलालक्विंटल132650067956585
वणीलालक्विंटल152644565256500
कोपरगावलालक्विंटल2560156015601
मेहकरलालक्विंटल210600067006500
आंबेजोबाईलालक्विंटल11610063516200
निलंगालालक्विंटल14590066506301
ताडकळसलालक्विंटल3600060006000
मंगरुळपीरलालक्विंटल666450065506200
मंगळूरपीर – शेलूबाजारलालक्विंटल202590064756250
पांढरकवडालालक्विंटल21635065006400
राजूरालालक्विंटल17626563256297
आष्टी- कारंजालालक्विंटल23550062006000
दुधणीलालक्विंटल561595067506350
वर्धालोकलक्विंटल89612564756300
काटोललोकलक्विंटल79551165615900
येवलानं. २क्विंटल1380038003800
जालनापांढराक्विंटल269550065356271
माजलगावपांढराक्विंटल25550065006375
बीडपांढराक्विंटल40639066716572
गेवराईपांढराक्विंटल41500065445775
देउळगाव राजापांढराक्विंटल3550055005500
कुर्डवाडी-मोडनिंबपांढराक्विंटल3576157615761
तुळजापूरपांढराक्विंटल10605060506050

दि.07 जुलै 2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/07/2022
पैठणक्विंटल7400057765200
उदगीरक्विंटल260660070706835
कारंजाक्विंटल1700595069006455
वैजापूरक्विंटल5590562756040
वडवणीक्विंटल1580058005800
मुरुमगज्जरक्विंटल110600065896294
लातूरलालक्विंटल936600066716500
अकोलालालक्विंटल288530066006155
अमरावतीलालक्विंटल2769640068006600
यवतमाळलालक्विंटल425600066456322
मालेगावलालक्विंटल6470154805160
चिखलीलालक्विंटल165550063515925
नागपूरलालक्विंटल382600066116458
वाशीमलालक्विंटल2100580066806200
दिग्रसलालक्विंटल97628567006495
वणीलालक्विंटल74600062756100
सावनेरलालक्विंटल245632566826550
गंगाखेडलालक्विंटल4600061006000
मेहकरलालक्विंटल140580065456300
लोहालालक्विंटल9620064616460
मुखेडलालक्विंटल8620062006200
मंगळूरपीर – शेलूबाजारलालक्विंटल149600064406250
चांदूर-रल्वे.लालक्विंटल87610066006400
पांढरकवडालालक्विंटल6645064506450
चिमुरलालक्विंटल90450050004800
सिंदीलालक्विंटल25580064506135
दुधणीलालक्विंटल678580066206350
वर्धालोकलक्विंटल72615064756250
देउळगाव राजालोकलक्विंटल1530053005300
जालनापांढराक्विंटल234450065716250
बीडपांढराक्विंटल31600064756292
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल4560056005600
गेवराईपांढराक्विंटल35576064386250
परतूरपांढराक्विंटल6625164006350
tur bajarbhav today
Share via
Copy link