आजचे तूर बाजारभाव दि.3 October 2023 - Amhi Kastkar
Agriculture News in Marathi

आजचे तूर बाजारभाव

4.3/5 - (25 votes)

दि.19 व 20 जून 2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/06/2022
मंगळवेढाक्विंटल1483048304830
अमरावतीलालक्विंटल3297580063256062
नागपूरलालक्विंटल200600063116233
गंगाखेडलालक्विंटल7560057005600
ताडकळसलालक्विंटल2550055005500
गेवराईपांढराक्विंटल87540160015900
परतूरपांढराक्विंटल13580059515801
19/06/2022
अजनगाव सुर्जीलालक्विंटल123550063505900
उमरीलालक्विंटल5550056005550
काटोललोकलक्विंटल105350061214990

दि.03/06/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/06/2022
पैठणक्विंटल25550056205551
कारंजाक्विंटल2300532560055805
हिंगोलीगज्जरक्विंटल600550059505725
अकोलालालक्विंटल1374500061505700
चिखलीलालक्विंटल379530058605580
मुर्तीजापूरलालक्विंटल1105565059255815
गंगाखेडलालक्विंटल8550057005600
मेहकरलालक्विंटल360500056005400
पांढरकवडालालक्विंटल24580058005800
आष्टी- कारंजालालक्विंटल102500054205200
दुधणीलालक्विंटल296530059455600
परांडालोकलक्विंटल7540054005400
चाकूरनं. ३क्विंटल5490054515401
बीडपांढराक्विंटल23500055515351
शेवगावपांढराक्विंटल23500056005600
सोनपेठपांढराक्विंटल45546657005500

दि.02/06/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/06/2022
पैठणक्विंटल15470155815451
मंगरुळपीरलालक्विंटल400440056505500
मंगळूरपीर – शेलूबाजारलालक्विंटल201525057005575
देवळालालक्विंटल2430044504450
उमरेडलोकलक्विंटल165500053705260
लाखंदूरलोकलक्विंटल29500057005350
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल5570057005700
आष्टी-जालनापांढराक्विंटल5540056105610

दि.01/06/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/06/2022
अहमदनगरक्विंटल80430055004900
दोंडाईचाक्विंटल2480048004800
पैठणक्विंटल16510056505551
कारंजाक्विंटल2200530060005775
वडवणीक्विंटल3470050004700
देवणीक्विंटल34530159715636
जालनालालक्विंटल44540058505700
अकोलालालक्विंटल1883510061455650
धुळेलालक्विंटल23440045004500
मालेगावलालक्विंटल17190043704100
चिखलीलालक्विंटल318530059005600
नागपूरलालक्विंटल578580061316000
चाळीसगावलालक्विंटल26367251404700
मलकापूरलालक्विंटल1292535061605875
दिग्रसलालक्विंटल110585059955945
परतूरलालक्विंटल12560056575640
गंगाखेडलालक्विंटल6550057005600
सेलुलालक्विंटल120559957415650
मेहकरलालक्विंटल270500056505300
औसालालक्विंटल23400156015367
चाकूरलालक्विंटल4520055075300
उमरगालालक्विंटल3520063025200
चांदूर-रल्वे.लालक्विंटल141550057055650
आष्टी (वर्धा)लालक्विंटल95500054005200
आष्टी- कारंजालालक्विंटल32500056605300
देवळालालक्विंटल1600061356135
दुधणीलालक्विंटल214560060405775
जालनापांढराक्विंटल364400059705861
बीडपांढराक्विंटल121400055505205
शेवगावपांढराक्विंटल7500056005600
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल7570057005700
गेवराईपांढराक्विंटल99500056415500
परतूरपांढराक्विंटल21559056515600
देउळगाव राजापांढराक्विंटल5400050004500
tur bajarbhav today
Share via
Copy link