आजचे तूर बाजारभाव दि.3 October 2023 - Amhi Kastkar
Agriculture News in Marathi

आजचे तूर बाजारभाव

4.3/5 - (25 votes)

दि.31/05/2022

दि.30/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/05/2022
गंगाखेडलालक्विंटल7550058005700
नांदगावलालक्विंटल3220045994300

दि.29/05/2022

29/05/2022
देवणीक्विंटल12560059005750
अजनगाव सुर्जीलालक्विंटल358500059505500
वरोरा-खांबाडालालक्विंटल24170053005000
चाकूरलालक्विंटल15555057115622
उमरीलालक्विंटल20550056005550
आष्टी- कारंजालालक्विंटल113500055305300
काटोललोकलक्विंटल350430058515350
शेवगावपांढराक्विंटल22550055005500

दि.28/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/05/2022
परतूरलालक्विंटल25530056755600
गंगाखेडलालक्विंटल6550058005700
दुधणीलालक्विंटल408565060055800
परतूरपांढराक्विंटल17540056505641

दि.26/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
26/05/2022
दोंडाईचाक्विंटल8480052255100
राहूरी -वांबोरीक्विंटल24500056615350
भोकरक्विंटल2420152504725
कारंजाक्विंटल2200530061405820
मोर्शीक्विंटल398550060055752
करमाळाकाळीक्विंटल1500050005000
जालनालालक्विंटल51575059505825
अकोलालालक्विंटल2261500062755900
अमरावतीलालक्विंटल5164550060505775
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल122560058005700
मलकापूरलालक्विंटल1270580062056100
परतूरलालक्विंटल20555056665650
गंगाखेडलालक्विंटल6570058005700
मेहकरलालक्विंटल330550058655700
पांढरकवडालालक्विंटल35572057905740
दुधणीलालक्विंटल230537562006000
काटोललोकलक्विंटल198450057515250
जालनापांढराक्विंटल490515060595950
औरंगाबादपांढराक्विंटल18500059515475
माजलगावपांढराक्विंटल40540057745600
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल9550056005600
करमाळापांढराक्विंटल2450053004500
परतूरपांढराक्विंटल22560057005671
देउळगाव राजापांढराक्विंटल1500050005000
कुर्डवाडी-मोडनिंबपांढराक्विंटल33440155995100

दि.25/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
25/05/2022
गंगाखेडलालक्विंटल8570058005700
नांदगावलालक्विंटल3420046014501
दुधणीलालक्विंटल176512559505650
लाखंदूरलोकलक्विंटल14500056005300
चाकूरनं. ३क्विंटल20561458125660
देउळगाव राजापांढराक्विंटल4500055005500

दि.24/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
24/05/2022
पैठणक्विंटल30499155915251
गंगाखेडलालक्विंटल6570059005800
देउळगाव राजापांढराक्विंटल2510054005400

दि.23/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/05/2022
कारंजाक्विंटल2000537061755820
मंगळवेढाक्विंटल1401040104010
मोर्शीक्विंटल510600060706035
हिंगोलीगज्जरक्विंटल245580062656032
मुरुमगज्जरक्विंटल68540060215711
जालनालालक्विंटल53570059505811
अकोलालालक्विंटल1397520061905700
अमरावतीलालक्विंटल5913570061655932
यवतमाळलालक्विंटल803530059055605
चिखलीलालक्विंटल340540058605630
नागपूरलालक्विंटल738580061686076
चाळीसगावलालक्विंटल7350044004000
दिग्रसलालक्विंटल76587560255985
परतूरलालक्विंटल12565157005686
गंगाखेडलालक्विंटल8570059005800
मेहकरलालक्विंटल180550059005700
आष्टी (वर्धा)लालक्विंटल41500057005400
आष्टी- कारंजालालक्विंटल153500055905400
पुलगावलालक्विंटल155500057455600
दुधणीलालक्विंटल376550058755750
लाखंदूरलोकलक्विंटल12495050004975
जालनापांढराक्विंटल669350060005850
बीडपांढराक्विंटल112500056685439
शेवगावपांढराक्विंटल32550055005500
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल14560057005600
गेवराईपांढराक्विंटल132475157015525
परतूरपांढराक्विंटल9560057005671
सोनपेठपांढराक्विंटल72539155705431

दि.21/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/05/2022
कारंजाक्विंटल2000537061305810
नागपूरलालक्विंटल644590062006125
परतूरलालक्विंटल12567557005690
देउळगाव राजालालक्विंटल7500055005500
परतूरपांढराक्विंटल24545057125675

दि.20/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/05/2022
लासलगाव – निफाडक्विंटल1505150515051
नागपूरलालक्विंटल835580061516063
बीडपांढराक्विंटल19480054505220

दि.19/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/05/2022
भोकरक्विंटल37511153255218
कारंजाक्विंटल2000536060005820
श्रीरामपूरक्विंटल1470047004700
मंगळवेढाक्विंटल8460053005300
मोर्शीक्विंटल936550060505775
रामटेकक्विंटल20500055005250
देवणीक्विंटल5575258715811
हिंगोलीगज्जरक्विंटल300565061615905
मुरुमगज्जरक्विंटल281560059825791
लातूरलालक्विंटल1718540062006100
जालनालालक्विंटल84570058505750
अकोलालालक्विंटल1663500061355950
अमरावतीलालक्विंटल6585570061195910
जळगावलालक्विंटल27495049504950
यवतमाळलालक्विंटल838540059005650
मालेगावलालक्विंटल21332644554200
चिखलीलालक्विंटल535540058505625
नागपूरलालक्विंटल650590061006050
अमळनेरलालक्विंटल7470050005000
जिंतूरलालक्विंटल18566156615661
मलकापूरलालक्विंटल1421570062406000
कोपरगावलालक्विंटल6350050004900
परतूरलालक्विंटल25565057015682
मेहकरलालक्विंटल300550059005700
चाकूरलालक्विंटल15520155005440
औराद शहाजानीलालक्विंटल25550059115705
तुळजापूरलालक्विंटल23500056655350
आष्टी- कारंजालालक्विंटल65500054505200
वर्धालोकलक्विंटल83525056505400
परांडालोकलक्विंटल1540054005400
लाखंदूरलोकलक्विंटल55495050004975
काटोललोकलक्विंटल220460057765150
जालनापांढराक्विंटल652370060005850
औरंगाबादपांढराक्विंटल8525055005375
बीडपांढराक्विंटल24500054715282
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल10540055005500
परतूरपांढराक्विंटल11560056505601
गंगापूरपांढराक्विंटल15465054005209
औराद शहाजानीपांढराक्विंटल57575060015875

दि.14/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/05/2022
अकोलालालक्विंटल2795530063705900
नागपूरलालक्विंटल521580060215966
औराद शहाजानीलालक्विंटल29560058515721
औराद शहाजानीपांढराक्विंटल32550059005700
tur bajarbhav today
Share via
Copy link