आजचे तूर बाजारभाव दि.3 October 2023 - Amhi Kastkar
Agriculture News in Marathi

आजचे तूर बाजारभाव

4.3/5 - (25 votes)

दि.13/05/2022

APMCVarietyUnitQuantityLrateHrateModal
13/05/2022
PAITHAN—-QUINTAL3555255525552
BHOKAR—-QUINTAL70400054114705
AKOLALALQUINTAL2641515063306000
AMARAWATILALQUINTAL4487565061755913
CHIKHALILALQUINTAL417535059005625
NAGPURLALQUINTAL706580061006025
HINGOLI-KANEGAON NAKALALQUINTAL113550057005600
SAVNERLALQUINTAL551560160185870
PARTURLALQUINTAL11560157005650
GANGAKHEDLALQUINTAL8570059005800
MEHKARLALQUINTAL390550059505800
ASHTI-KARANJALALQUINTAL141500056805350
DUDHANILALQUINTAL649558059505750
SHEVGAONPANDHRIQUINTAL23450056005600
PARTURPANDHRIQUINTAL7560056505610

दि.12/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/05/2022
सेलुलालक्विंटल75567558005700
लाखंदूरलोकलक्विंटल20515052005175
सेलुपांढराक्विंटल45565057005651

दि.11/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/05/2022
नागपूरलालक्विंटल272580059505912
गंगाखेडलालक्विंटल9570060005900
उमरीलालक्विंटल10500053005150
परतूरपांढराक्विंटल15569057265701

दि.10/05/2022

10/05/2022
दोंडाईचाक्विंटल4490052565256
भोकरक्विंटल38501654555235
परळी-वैजनाथक्विंटल55530056055500
हिंगोलीगज्जरक्विंटल300560060915845
मुरुमगज्जरक्विंटल73580059005850
मनमाडहायब्रीडक्विंटल2480052805060
सोलापूरलालक्विंटल61420543754300
जालनालालक्विंटल14540057005700
अकोलालालक्विंटल2160520563956000
अमरावतीलालक्विंटल4711550060595780
जळगावलालक्विंटल9550055005500
यवतमाळलालक्विंटल709557060005785
चिखलीलालक्विंटल590480058755337
नागपूरलालक्विंटल309580060505987
खामगावलालक्विंटल2618585061806015
मलकापूरलालक्विंटल1093570062606105
सावनेरलालक्विंटल711560059925840
गंगाखेडलालक्विंटल9570060005800
मेहकरलालक्विंटल310550060005800
चाकूरलालक्विंटल5550057865678
पांढरकवडालालक्विंटल60575058255800
भंडारालालक्विंटल2511551155115
राजूरालालक्विंटल44505554905254
कळमेश्वरलालक्विंटल105570059005800
आष्टी- कारंजालालक्विंटल170500055405200
सिंदीलालक्विंटल27523558605750
दुधणीलालक्विंटल532560060655900
वर्धालोकलक्विंटल221545058505650
काटोललोकलक्विंटल76480058125250
जालनापांढराक्विंटल407430060215900
माजलगावपांढराक्विंटल49550057415600
शेवगावपांढराक्विंटल32550055005500
गेवराईपांढराक्विंटल57500056925400
परतूरपांढराक्विंटल3570057525750

दि.05/05/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/05/2022
पैठणक्विंटल28530056165540
कारंजाक्विंटल1700530063556000
मंगळवेढाक्विंटल9461048104810
tur bajarbhav today
Share via
Copy link