आजचे तूर बाजारभाव दि.3 October 2023 - Amhi Kastkar
Agriculture News in Marathi

आजचे तूर बाजारभाव

4.3/5 - (25 votes)

दि.19/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/04/2022
दोंडाईचाक्विंटल5450054005200
पैठणक्विंटल95550057815700
उदगीरक्विंटल1450615163006225
भोकरक्विंटल71240755773992
कारंजाक्विंटल2750537563506040
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल168550060005800
देवणीक्विंटल38580160815941
मुरुमगज्जरक्विंटल124560060715836
सोलापूरलालक्विंटल8558055805580
लातूरलालक्विंटल2149520063256250
अकोलालालक्विंटल2350560064556200
अमरावतीलालक्विंटल7137580063006050
आर्वीलालक्विंटल695530060005750
चिखलीलालक्विंटल430530059005600
नागपूरलालक्विंटल1696600062216166
वाशीमलालक्विंटल3000580061556000
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल132590060005950
जिंतूरलालक्विंटल25590059005900
मुर्तीजापूरलालक्विंटल2400585061005995
मलकापूरलालक्विंटल1522580063656200
परतूरलालक्विंटल20570059005800
गंगाखेडलालक्विंटल4580060005900
मेहकरलालक्विंटल640550060405650
नांदगावलालक्विंटल12440054015001
औसालालक्विंटल87510060015693
भंडारालालक्विंटल1520052005200
देवळालालक्विंटल1540054005400
दुधणीलालक्विंटल553560060055800
पोम्भुर्नीलालक्विंटल10650066006560
वर्धालोकलक्विंटल208572560005850
लाखंदूरलोकलक्विंटल50565057005675
काटोललोकलक्विंटल183500059415550
औरंगाबादपांढराक्विंटल4500059005450
शेवगावपांढराक्विंटल80580058505800
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल24570058005800
परतूरपांढराक्विंटल11575059105865
देउळगाव राजापांढराक्विंटल16500057005600

दि.18/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/04/2022
दोंडाईचाक्विंटल6480053005250
भोकरक्विंटल119540456115508
कारंजाक्विंटल2900537564006150
मोर्शीक्विंटल1805580062506025
जालनालालक्विंटल119550060635800
अकोलालालक्विंटल1857535064956000
अमरावतीलालक्विंटल5984615062516200
धुळेलालक्विंटल60420055004600
यवतमाळलालक्विंटल687570061005900
मालेगावलालक्विंटल29500055505100
चिखलीलालक्विंटल435550059005700
पवनीलालक्विंटल5560056005600
अमळनेरलालक्विंटल12440045004500
जिंतूरलालक्विंटल5585058505850
परतूरलालक्विंटल36500059005800
गंगाखेडलालक्विंटल2570058005700
सेलुलालक्विंटल87569059315900
मेहकरलालक्विंटल410550060955700
नांदगावलालक्विंटल7380154005000
आंबेजोबाईलालक्विंटल15565060005900
ताडकळसलालक्विंटल3580058005800
नांदूरालालक्विंटल1150600063806380
उमरखेडलालक्विंटल60590061006000
पारशिवनीलालक्विंटल20560059005750
आष्टी- कारंजालालक्विंटल180500056255350
देवळालालक्विंटल2430053505350
दुधणीलालक्विंटल834565061005800
काटोललोकलक्विंटल131480058405250
दर्यापूरमाहोरीक्विंटल1500504562605600
जालनापांढराक्विंटल560530062515900
बीडपांढराक्विंटल38580059505835
शेवगावपांढराक्विंटल85580058505800
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल9580059005800
परतूरपांढराक्विंटल55578059465900
सेलुपांढराक्विंटल71583158765875
देउळगाव राजापांढराक्विंटल3500057005700
सोनपेठपांढराक्विंटल14475058265650

दि.17/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/04/2022
उमरीलालक्विंटल5550057005600
आष्टी- कारंजालालक्विंटल155500057005300

दि.16/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/04/2022
राहूरी -वांबोरीक्विंटल1550055005500
कारंजाक्विंटल1400523564006005
परळी-वैजनाथक्विंटल50560059505800
गंगापूरहायब्रीडक्विंटल3540154015401
जालनालालक्विंटल20560057005650
धुळेलालक्विंटल3450057005400
नागपूरलालक्विंटल1073600064506338
कोपरगावलालक्विंटल1500050005000
नांदगावलालक्विंटल15220051674801
दुधणीलालक्विंटल316560060005800
जालनापांढराक्विंटल459552561595800
गेवराईपांढराक्विंटल62520059005550
देउळगाव राजापांढराक्विंटल4540057005500

दि.15/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/04/2022
चंद्रपूरक्विंटल32400059955500
भोकरक्विंटल18520056005400
लातूरलालक्विंटल3594600063016200
अकोलालालक्विंटल1905520063506100
सावनेरलालक्विंटल635580061756050
कोपरगावलालक्विंटल4533153315331
काटोललोकलक्विंटल146500060015550
बीडपांढराक्विंटल2580158015801
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल11580059005900
करमाळापांढराक्विंटल5600060006000

दि.14/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/04/2022
राहूरी -वांबोरीक्विंटल1400040004000

दि.13/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/04/2022
भोकरक्विंटल46400056504825
कारंजाक्विंटल2900520063956010
देवणीक्विंटल2623162316231
मुरुमगज्जरक्विंटल320590061716036
जालनालालक्विंटल105555059505800
अकोलालालक्विंटल2476520063506000
अमरावतीलालक्विंटल5941575063356043
आर्वीलालक्विंटल725550062706000
नागपूरलालक्विंटल2094600064116308
वाशीमलालक्विंटल3000560061305800
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल137600061006050
जिंतूरलालक्विंटल9580059005800
खामगावलालक्विंटल4234560063005950
मलकापूरलालक्विंटल1275578064106250
दिग्रसलालक्विंटल135601561006085
कोपरगावलालक्विंटल9505060005499
परतूरलालक्विंटल7580058755871
गंगाखेडलालक्विंटल4580060005800
औराद शहाजानीलालक्विंटल10608762506168
लोहालालक्विंटल7600061506100
मंगळूरपीर – शेलूबाजारलालक्विंटल322570060506050
पांढरकवडालालक्विंटल85600060406020
सिंदी(सेलू)लालक्विंटल436557061505800
दुधणीलालक्विंटल445580061556000
पोम्भुर्नीलालक्विंटल21650066006580
वर्धालोकलक्विंटल172577561756000
लाखंदूरलोकलक्विंटल23565057005675
काटोललोकलक्विंटल227510060315550
जालनापांढराक्विंटल1069450061506025
औरंगाबादपांढराक्विंटल19550063005600
बीडपांढराक्विंटल23500059305572
शेवगावपांढराक्विंटल107580059005800
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल16580059005900
परतूरपांढराक्विंटल9560059505841
देउळगाव राजापांढराक्विंटल4530058905700
औराद शहाजानीपांढराक्विंटल39609062796184

दि.10/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
09/04/2022
पैठणक्विंटल26300058715750
उदगीरक्विंटल1425605166006325
भोकरक्विंटल77444058565148
परळी-वैजनाथक्विंटल10585059505900
रिसोडक्विंटल2500585062506000
देवणीक्विंटल11610062916195
हिंगोलीगज्जरक्विंटल100580064006100
मुरुमगज्जरक्विंटल352590062406070
लातूरलालक्विंटल4195580064506300
जालनालालक्विंटल59590061006000
अकोलालालक्विंटल3415510065406400
अमरावतीलालक्विंटल768565064666058
मालेगावलालक्विंटल74464055915000
आर्वीलालक्विंटल592550063406100
चिखलीलालक्विंटल567550062215860
नागपूरलालक्विंटल2814600065006375
परतूरलालक्विंटल8600060506020
गंगाखेडलालक्विंटल4580060005800
आंबेजोबाईलालक्विंटल3565160005900
लोहालालक्विंटल8608163006200
भंडारालालक्विंटल2550055005500
अहिरीलालक्विंटल30510051005100
उमरेडलोकलक्विंटल577500060105950
लाखंदूरलोकलक्विंटल18560057005650
जालनापांढराक्विंटल721500063006125
बीडपांढराक्विंटल3561158005687
सिल्लोड- भराडीपांढराक्विंटल14400057005000
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल17550059005500
परतूरपांढराक्विंटल22589960506040
देउळगाव राजापांढराक्विंटल10540057005600

दि.09/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
09/04/2022
पैठणक्विंटल26300058715750
उदगीरक्विंटल1425605166006325
लातूरलालक्विंटल4195580064506300
अकोलालालक्विंटल3415510065406400
नागपूरलालक्विंटल2814600065006375
परतूरलालक्विंटल8600060506020
गंगाखेडलालक्विंटल4580060005800
लाखंदूरलोकलक्विंटल18560057005650
परतूरपांढराक्विंटल22589960506040
देउळगाव राजापांढराक्विंटल10540057005600

दि.08/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/04/2022
अकोलालालक्विंटल2740500065306350
नागपूरलालक्विंटल2671600064756356
गंगाखेडलालक्विंटल3580060005800
मंठालालक्विंटल26580060005900
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल110590061006000
देवळालालक्विंटल6537554005400
लाखंदूरलोकलक्विंटल4565057505700
देउळगाव राजापांढराक्विंटल11540057005700
मंठापांढराक्विंटल9510058015700

दि.07/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/04/2022
पैठणक्विंटल11567058265750
उदगीरक्विंटल1500600065996299
भोकरक्विंटल29500158585429
वैजापूरक्विंटल40530057005550
मोर्शीक्विंटल1495590062506075
मुरुमगज्जरक्विंटल192615062596204
चिखलीलालक्विंटल587562562305927
नागपूरलालक्विंटल1876600063506263
वाशीमलालक्विंटल2200590063006000
मुर्तीजापूरलालक्विंटल1550575064406215
परतूरलालक्विंटल12590060005930
सेलुलालक्विंटल78550061106000
मेहकरलालक्विंटल450550062505800
चाकूरलालक्विंटल21615162806250
पांढरकवडालालक्विंटल63600061506100
देवळालालक्विंटल3475055705400
दुधणीलालक्विंटल1120530063206200
पोम्भुर्नीलालक्विंटल15650066006520
लाखंदूरलोकलक्विंटल21565057005675
बीडपांढराक्विंटल60545259005706
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल25550059505950
परतूरपांढराक्विंटल14590161006086
सेलुपांढराक्विंटल24594360035943
देउळगाव राजापांढराक्विंटल11530060506000

जर आजचे भाव अपडेट झाले नसतील तर वरील रिफ्रेश बटनवरून रिफ्रेश करत राहा, लवकरच भाव अपडेट करण्यात येईल. कालचे भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

दि.06/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/04/2022
पैठणक्विंटल60525159005800
परतूरलालक्विंटल13600060206001
उमरखेडलालक्विंटल190590061006000
देवळालालक्विंटल3530056005550
परतूरपांढराक्विंटल36580061006021

जर आजचे भाव अपडेट झाले नसतील तर वरील रिफ्रेश बटनवरून रिफ्रेश करत राहा, लवकरच भाव अपडेट करण्यात येईल. कालचे भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

दि.05/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/04/2022
जळगावलालक्विंटल6570058005800
उमरखेडलालक्विंटल70590061006000
देवळालालक्विंटल5500054955460

जर आजचे भाव अपडेट झाले नसतील तर वरील रिफ्रेश बटनवरून रिफ्रेश करत राहा, लवकरच भाव अपडेट करण्यात येईल. कालचे भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

दि.04/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/04/2022
भोकरक्विंटल106520458615533
कारंजाक्विंटल1300540064556155
हिंगोलीगज्जरक्विंटल100595065256237
अकोलालालक्विंटल610500064856100
नागपूरलालक्विंटल1738600064256319
जिंतूरलालक्विंटल58595161516000
परतूरलालक्विंटल4590060416000
गंगाखेडलालक्विंटल4580060005800
उमरखेडलालक्विंटल70590061006000
अहिरीलालक्विंटल51470056005100
देवळालालक्विंटल1450545054505
शेवगावपांढराक्विंटल102520059505950
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल12590060006000
परतूरपांढराक्विंटल3600060806065
देउळगाव राजापांढराक्विंटल25400058005600
आष्टी-जालनापांढराक्विंटल5585058505850

जर आजचे भाव अपडेट झाले नसतील तर वरील रिफ्रेश बटनवरून रिफ्रेश करत राहा, लवकरच भाव अपडेट करण्यात येईल. कालचे भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

दि.03/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/04/2022
दौंडलालक्विंटल1510051005100
आष्टी- कारंजालालक्विंटल200550060005700

दि.02/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/04/2022
राहूरी -वांबोरीक्विंटल5500057005350
आंबेजोबाईलालक्विंटल8610061006100
बोरीलालक्विंटल87575060005875
शेवगावपांढराक्विंटल135540059005900
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल5580059005800
परतूरपांढराक्विंटल3590060266000

दि.01/04/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/04/2022
भोकरक्विंटल30550657755640
जालनालालक्विंटल60560061505800
अकोलालालक्विंटल1130510064856100
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल84600061006050
वणीलालक्विंटल37550057505700
दौंड-यवतलालक्विंटल1500050005000
पांढरकवडालालक्विंटल65600060506030
भंडारालालक्विंटल2560056005600
अहिरीलालक्विंटल43450055005100
वर्धालोकलक्विंटल37585061756000
लाखंदूरलोकलक्विंटल33560056505625
शिरुरनं. २क्विंटल1510051005100
जालनापांढराक्विंटल457530062116050
औरंगाबादपांढराक्विंटल14600061006050
शेवगावपांढराक्विंटल77540059005900
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल3580058005800

दि.31/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
31/03/2022
राहूरी -वांबोरीक्विंटल1550055005500
पैठणक्विंटल58500058505652
उदगीरक्विंटल1150611367006406
भोकरक्विंटल4455757255136
परळी-वैजनाथक्विंटल25580059005850
मोर्शीक्विंटल790600063006150
देवणीक्विंटल19611063216215
मुरुमगज्जरक्विंटल75600062116106
अहिरीगज्जरक्विंटल41500055005100
गंगापूरहायब्रीडक्विंटल90580059005850
धुळेलालक्विंटल3545060006000
नागपूरलालक्विंटल1349600063856289
वणीलालक्विंटल130569558955700
परतूरलालक्विंटल4600061006050
गंगाखेडलालक्विंटल8580061006000
चाकूरलालक्विंटल10600162506221
लोहालालक्विंटल7614062256151
मुखेडलालक्विंटल15612062006150
उमरीलालक्विंटल35550060005750
सेनगावलालक्विंटल80555062506100
पांढरकवडालालक्विंटल45600061006050
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल130590061006000
भंडारालालक्विंटल7565556555655
आष्टी- कारंजालालक्विंटल158500059605650
उमरेडलोकलक्विंटल406500057505650
वर्धालोकलक्विंटल103585062006000
काटोललोकलक्विंटल137530062625800
बीडपांढराक्विंटल3570057115706
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल8580059005800
परतूरपांढराक्विंटल12600061806150
देउळगाव राजापांढराक्विंटल3585059005900

दि.30/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/03/2022
राहूरी -वांबोरीक्विंटल1500050005000
पैठणक्विंटल26530058465600
सिल्लोडक्विंटल15550060005800
उदगीरक्विंटल930619766306413
परळी-वैजनाथक्विंटल10560159115800
वडवणीक्विंटल5580058005800
मुरुमगज्जरक्विंटल44600062006100
धुळेलालक्विंटल4450060006000
जळगावलालक्विंटल10570058005800
नागपूरलालक्विंटल1793600065006375
चाळीसगावलालक्विंटल10390053224950
परतूरलालक्विंटल20590060005950
गंगाखेडलालक्विंटल14600061006000
चाकूरलालक्विंटल20605061996176
मुखेडलालक्विंटल14620062506200
अहिरीलालक्विंटल22450055005100
आष्टी- कारंजालालक्विंटल185500059805700
देवळालालक्विंटल1555055505550
पोम्भुर्नीलालक्विंटल30650067006580
काटोललोकलक्विंटल230500062005500
शेवगावपांढराक्विंटल126540059005900
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल5580059005900
अंबड (वडी गोद्री)पांढराक्विंटल15550159405800
परतूरपांढराक्विंटल37580061006030
देउळगाव राजापांढराक्विंटल10550058505750

दि.27/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/03/2022
उदगीरक्विंटल1100630066626481
देवणीक्विंटल18614063916265
अजनगाव सुर्जीलालक्विंटल130550065006000
उमरीलालक्विंटल15550060005750
शेवगावपांढराक्विंटल70500058505850

दि.26/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
26/03/2022
राहूरी -वांबोरीक्विंटल11550055555527
पैठणक्विंटल23579158415800
उदगीरक्विंटल1100632067006510
भोकरक्विंटल95434358295086
देवणीक्विंटल20600063506175
मुरुमगज्जरक्विंटल122598063006140
लातूरलालक्विंटल1998580365816400
जालनालालक्विंटल125520061915970
अकोलालालक्विंटल1807500065555900
अमरावतीलालक्विंटल2738575064416095
आर्वीलालक्विंटल575550064006200
नागपूरलालक्विंटल2003600064106308
हिंगणघाटलालक्विंटल3051610069306510
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल108590060005950
मलकापूरलालक्विंटल435601566056450
रावेरलालक्विंटल9480058005590
गंगाखेडलालक्विंटल5600061006000
लोहालालक्विंटल8606162126152
पांढरकवडालालक्विंटल90600061506100
लाखंदूरलोकलक्विंटल10550056005550
जालनापांढराक्विंटल727500062756100
औरंगाबादपांढराक्विंटल26600061006050
माजलगावपांढराक्विंटल70560059605800
बीडपांढराक्विंटल28550061005789
भोकरदनपांढराक्विंटल9570058005750
शेवगावपांढराक्विंटल96540058505850
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल4580059005800
देउळगाव राजापांढराक्विंटल25540059955800

दि.25/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
25/03/2022
लासलगाव – निफाडक्विंटल1555155765551
उदगीरक्विंटल1025611166806395
भोकरक्विंटल58480059015350
जालनालालक्विंटल85550059995775
अकोलालालक्विंटल1853500066655900
अमरावतीलालक्विंटल3726580064666133
जळगावलालक्विंटल3575057505750
यवतमाळलालक्विंटल664600064006200
आर्वीलालक्विंटल870550064206200
चिखलीलालक्विंटल264560063005950
नागपूरलालक्विंटल1850600064506338
हिंगणघाटलालक्विंटल4185600068406340
जिंतूरलालक्विंटल30597562346005
मलकापूरलालक्विंटल1082575565306325
वणीलालक्विंटल61540057855600
कोपरगावलालक्विंटल8500055505401
परतूरलालक्विंटल13587560005950
मंठालालक्विंटल19500060006000
लोहालालक्विंटल6600062016150
उमरीलालक्विंटल5560057005650
भंडारालालक्विंटल3560056005600
देवळालालक्विंटल3470055605560
वर्धालोकलक्विंटल191590064006200
काटोललोकलक्विंटल305540062315800
शिरुरनं. २क्विंटल1500050005000
जालनापांढराक्विंटल815320062606100
माजलगावपांढराक्विंटल41560059005800
बीडपांढराक्विंटल11577059505890
शेवगावपांढराक्विंटल149540059005900
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल8580059005800
परतूरपांढराक्विंटल30595160606001
देउळगाव राजापांढराक्विंटल14535159005800
मंठापांढराक्विंटल11570058005750

दि.24/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
24/03/2022
राहूरी -वांबोरीक्विंटल6510051005100
उदगीरक्विंटल1000610066356367
कारंजाक्विंटल1500530065356080
मोर्शीक्विंटल1498590063506125
देवणीक्विंटल36610063606230
हिंगोलीगज्जरक्विंटल458565062555952
मुरुमगज्जरक्विंटल112607162216146
गंगापूरहायब्रीडक्विंटल27530057505615
लातूरलालक्विंटल4483570064716300
जालनालालक्विंटल137560060005925
अकोलालालक्विंटल1820500064806150
यवतमाळलालक्विंटल850600064006200
परभणीलालक्विंटल25585060005950
चिखलीलालक्विंटल364565063205985
चाळीसगावलालक्विंटल17400054515100
मुर्तीजापूरलालक्विंटल1580595063856210
मलकापूरलालक्विंटल810600065656380
मेहकरलालक्विंटल510550062005900
दौंडलालक्विंटल1450045004500
लोहालालक्विंटल5613163306250
उमरीलालक्विंटल30565057505700
उमरगालालक्विंटल16540061506050
ताडकळसलालक्विंटल3630063006300
पांढरकवडालालक्विंटल60600061756100
भंडारालालक्विंटल4570057005700
आष्टी- कारंजालालक्विंटल190500060405700
सिंदी(सेलू)लालक्विंटल813560064506300
देवळालालक्विंटल1401051505150
दुधणीलालक्विंटल280588562506100
लाखंदूरलोकलक्विंटल19560056505625
काटोललोकलक्विंटल300500061915550
जालनापांढराक्विंटल702400062506051
औरंगाबादपांढराक्विंटल31530061005700
माजलगावपांढराक्विंटल69531159715800
बीडपांढराक्विंटल31537361005777
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल5580059005900
अंबड (वडी गोद्री)पांढराक्विंटल45550059005750
देउळगाव राजापांढराक्विंटल17550058005700
तळोदापांढराक्विंटल14530055965400
पाथरीपांढराक्विंटल6570160005900

दि.23/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/03/2022
उदगीरक्विंटल1000625465906422
लातूरलालक्विंटल3556570065506400
पंढरपूरलालक्विंटल2500050005000
जिंतूरलालक्विंटल10595060505950
परतूरलालक्विंटल14550060015851
गंगाखेडलालक्विंटल12600061006000
सेलुलालक्विंटल24602061006041
दुधणीलालक्विंटल617580062506025
बीडपांढराक्विंटल38530060815800
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल3590059005900
परतूरपांढराक्विंटल8592561006050
सेलुपांढराक्विंटल24590059505925
देउळगाव राजापांढराक्विंटल27550059505750

जर आजचे भाव अपडेट झाले नसतील तर वरील रिफ्रेश बटनवरून रिफ्रेश करत राहा, लवकरच भाव अपडेट करण्यात येईल. कालचे भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

दि.22/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
22/03/2022
राहूरी -वांबोरीक्विंटल8450055005000
पैठणक्विंटल22525258715750
भोकरक्विंटल69480058375318
कारंजाक्विंटल1900522564005975
जालनालालक्विंटल76550061006000
अकोलालालक्विंटल2008540065806200
अमरावतीलालक्विंटल6552580065356167
यवतमाळलालक्विंटल866600063956197
चोपडालालक्विंटल16410060005600
आर्वीलालक्विंटल600550064506200
चिखलीलालक्विंटल615570063516025
हिंगणघाटलालक्विंटल5072610069506425
जिंतूरलालक्विंटल31570061756000
मुर्तीजापूरलालक्विंटल2250595063606205
मलकापूरलालक्विंटल1253583065306355
मेहकरलालक्विंटल610550062006000
नांदगावलालक्विंटल3410049544701
सेनगावलालक्विंटल80550062506000
पांढरकवडालालक्विंटल215600062006150
भंडारालालक्विंटल4550057005600
देवळालालक्विंटल4400055005300
लाखंदूरलोकलक्विंटल15560056505625
काटोललोकलक्विंटल405501161515650
जालनापांढराक्विंटल900550062336150
औरंगाबादपांढराक्विंटल72540061725786
माजलगावपांढराक्विंटल72515159005800
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल5580059005900
अंबड (वडी गोद्री)पांढराक्विंटल41550059665750
देउळगाव राजापांढराक्विंटल35550061756000

दि.21/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/03/2022
संगमनेरक्विंटल3440044004400
कारंजाक्विंटल1800525063555870
मोर्शीक्विंटल2005600063406170
हिंगोलीगज्जरक्विंटल140565062405945
गंगापूरकाळीक्विंटल12570057455720
जालनालालक्विंटल77600063006050
अकोलालालक्विंटल1355500065556000
अमरावतीलालक्विंटल5397580066116205
यवतमाळलालक्विंटल740600064006200
परभणीलालक्विंटल30580060005950
मालेगावलालक्विंटल64367058035480
आर्वीलालक्विंटल530550064006200
चिखलीलालक्विंटल550590063746137
अमळनेरलालक्विंटल15530057005700
चाळीसगावलालक्विंटल20491554155000
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल116600061006050
जिंतूरलालक्विंटल64570063506100
सावनेरलालक्विंटल775585064196250
गंगाखेडलालक्विंटल10600061006000
मेहकरलालक्विंटल700550062506000
तुळजापूरलालक्विंटल50610061006100
उमरगालालक्विंटल2610062006151
सेनगावलालक्विंटल50550062506000
पांढरकवडालालक्विंटल190600061756140
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल110590061006000
भंडारालालक्विंटल16560058005620
पारशिवनीलालक्विंटल6540063006000
आष्टी- कारंजालालक्विंटल195500060005600
देवळालालक्विंटल3360053005255
दुधणीलालक्विंटल562570063006100
पोम्भुर्नीलालक्विंटल44650066006580
लाखंदूरलोकलक्विंटल8560056505625
काटोललोकलक्विंटल320524063065600
जालनापांढराक्विंटल891470063216175
औरंगाबादपांढराक्विंटल130600061256062
माजलगावपांढराक्विंटल119550060615851
बीडपांढराक्विंटल31540060505795
शेवगावपांढराक्विंटल228550059005900
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल10580059005800
अंबड (वडी गोद्री)पांढराक्विंटल50540059505700
देउळगाव राजापांढराक्विंटल6550061006000
गंगापूरपांढराक्विंटल35581658605825
तुळजापूरपांढराक्विंटल40600060006000

दि.20/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/03/2022
उमरीलालक्विंटल10570058005750
आष्टी- कारंजालालक्विंटल200500061505700
शेवगावपांढराक्विंटल132550059005900

दि.19/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/03/2022
राहूरी -वांबोरीक्विंटल1555055505550
पैठणक्विंटल20575058865800
भोकरक्विंटल54540558615633
कारंजाक्विंटल1000520063605975
हिंगोलीगज्जरक्विंटल100580563406072
मुरुमगज्जरक्विंटल56580062926046
जालनालालक्विंटल30530061506000
अकोलालालक्विंटल3111510066856000
अमरावतीलालक्विंटल2586585065256187
परभणीलालक्विंटल60587560005900
मालेगावलालक्विंटल32491158505741
चिखलीलालक्विंटल547570062825991
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल65600061006050
मलकापूरलालक्विंटल820594065606265
कोपरगावलालक्विंटल4470147014701
परतूरलालक्विंटल12590060006000
गंगाखेडलालक्विंटल16600061006000
तेल्हारालालक्विंटल250615064006275
भंडारालालक्विंटल1570057005700
दुधणीलालक्विंटल494565062006000
लाखंदूरलोकलक्विंटल17560056505625
जालनापांढराक्विंटल576400063346100
औरंगाबादपांढराक्विंटल30550060945790
माजलगावपांढराक्विंटल45550060515850
बीडपांढराक्विंटल44450160115838
भोकरदनपांढराक्विंटल25570058005750
शेवगावपांढराक्विंटल159530059005900
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल11580059005900
परतूरपांढराक्विंटल7610061506140
देउळगाव राजापांढराक्विंटल26550060505900
गंगापूरपांढराक्विंटल23572559005871

दि.18/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/03/2022
लासलगाव – निफाडक्विंटल1200120012001

दि.17/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/03/2022
शहादाक्विंटल1530053005300
दोंडाईचाक्विंटल14540057655751
राहूरी -वांबोरीक्विंटल6553155315531
भोकरक्विंटल1572657265726
मोर्शीक्विंटल562600063506175
लातूरलालक्विंटल2713578066116500
जळगावलालक्विंटल13580058005800
परभणीलालक्विंटल30580060005975
नागपूरलालक्विंटल1187600064756356
अमळनेरलालक्विंटल10550056005600
मुर्तीजापूरलालक्विंटल1200615065406375
मलकापूरलालक्विंटल1260600066206410
रावेरलालक्विंटल4545056405640
परतूरलालक्विंटल6590060005950
गंगाखेडलालक्विंटल21600061006000
मेहकरलालक्विंटल300550062506000
तुळजापूरलालक्विंटल25610061006100
पांढरकवडालालक्विंटल48615062506225
भंडारालालक्विंटल3570058005750
आष्टी- कारंजालालक्विंटल160500061505700
दुधणीलालक्विंटल231580062006000
परांडालोकलक्विंटल1560056005600
औरंगाबादपांढराक्विंटल35550061255812
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल9580059505950
देउळगाव राजापांढराक्विंटल1580058005800
कुर्डवाडी-मोडनिंबपांढराक्विंटल11400057455400
गंगापूरपांढराक्विंटल9570059005850
तुळजापूरपांढराक्विंटल35600060006000
पाथरीपांढराक्विंटल8595060005975
घणसावंगीपांढराक्विंटल130670072007000

दि.16/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/03/2022
राहूरी -वांबोरीक्विंटल1300030003000
पैठणक्विंटल62545559005876
उदगीरक्विंटल995640066916545
भोकरक्विंटल133435059015125
कारंजाक्विंटल2300530065056105
हिंगोलीगज्जरक्विंटल90600065056252
मुरुमगज्जरक्विंटल94600062216111
जालनालालक्विंटल47570062316000
अकोलालालक्विंटल2657500066606000
मालेगावलालक्विंटल62420559035699
आर्वीलालक्विंटल490550064006200
चिखलीलालक्विंटल560550062805890
नागपूरलालक्विंटल3203600065866440
हिंगणघाटलालक्विंटल5540610069806510
पवनीलालक्विंटल24656065606560
चाळीसगावलालक्विंटल20500056605500
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल136600061006050
जिंतूरलालक्विंटल32595161006000
मलकापूरलालक्विंटल2380600066306440
परतूरलालक्विंटल9572660496000
गंगाखेडलालक्विंटल16600061006000
मेहकरलालक्विंटल500550062906000
नांदगावलालक्विंटल3480057705300
उमरगालालक्विंटल11450063006100
पांढरकवडालालक्विंटल160610062506200
उमरखेडलालक्विंटल120590061006000
देवळालालक्विंटल1555055505550
दुधणीलालक्विंटल451560062806000
पोम्भुर्नीलालक्विंटल20650066006540
वर्धालोकलक्विंटल121600064006200
बसमतलोकलक्विंटल25585560405951
काटोललोकलक्विंटल312510062905650
जालनापांढराक्विंटल721500062506150
औरंगाबादपांढराक्विंटल155520061715685
माजलगावपांढराक्विंटल41540060005900
बीडपांढराक्विंटल70570061715964
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल21580059005900
अंबड (वडी गोद्री)पांढराक्विंटल65575059005850
परतूरपांढराक्विंटल26590061906120
देउळगाव राजापांढराक्विंटल12550062006000

दि.15/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/03/2022
पैठणक्विंटल41575259465880
भोकरक्विंटल111515159135532
कारंजाक्विंटल1800520064756100
परळी-वैजनाथक्विंटल20570059015800
रामटेकक्विंटल88580061005950
गंगापूरहायब्रीडक्विंटल18550059005890
लातूरलालक्विंटल4951619068006700
जालनालालक्विंटल104510063616100
अकोलालालक्विंटल2709520066756200
अमरावतीलालक्विंटल5694560066006100
धुळेलालक्विंटल24520057005500
जळगावलालक्विंटल10580058005800
यवतमाळलालक्विंटल1006600063656182
परभणीलालक्विंटल40575058805800
आर्वीलालक्विंटल820550064006200
चिखलीलालक्विंटल590580064116100
नागपूरलालक्विंटल3080600066256468
पवनीलालक्विंटल13560056005600
अमळनेरलालक्विंटल20500051515151
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल111600062006100
मलकापूरलालक्विंटल2240580067116365
परतूरलालक्विंटल29604161206050
गंगाखेडलालक्विंटल10600061006000
मेहकरलालक्विंटल610550062756000
आंबेजोबाईलालक्विंटल2600060016000
चाकूरलालक्विंटल13570063006280
कंधारलालक्विंटल10620064006300
उमरगालालक्विंटल10570062716200
पांढरकवडालालक्विंटल116610062506200
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल130590061006000
भंडारालालक्विंटल9570057005700
अहिरीलालक्विंटल16500060005400
देवळालालक्विंटल2490054505405
दुधणीलालक्विंटल488560063106100
वर्धालोकलक्विंटल231602564106200
बसमतलोकलक्विंटल52530060405866
लाखंदूरलोकलक्विंटल36550056005550
काटोललोकलक्विंटल359480062005800
जालनापांढराक्विंटल1348480063756175
माजलगावपांढराक्विंटल100550060255900
बीडपांढराक्विंटल164540061705952
शेवगावपांढराक्विंटल185520059005900
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल29580059005900
परतूरपांढराक्विंटल20590062006171
देउळगाव राजापांढराक्विंटल20550061006000
तळोदापांढराक्विंटल6540057705500

दि.14/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/03/2022
दोंडाईचाक्विंटल31500058115700
संगमनेरक्विंटल16500050005000
भोकरक्विंटल116400059594980
परळी-वैजनाथक्विंटल3585058505850
मंगळवेढाक्विंटल8440052005100
मोर्शीक्विंटल2100600064706235
हिंगोलीगज्जरक्विंटल150580064506125
सोलापूरलालक्विंटल3580058005800
जालनालालक्विंटल121570064256100
अकोलालालक्विंटल2463510067456200
धुळेलालक्विंटल3400058005800
मालेगावलालक्विंटल56430559365771
आर्वीलालक्विंटल720550064006200
चिखलीलालक्विंटल425570066006150
नागपूरलालक्विंटल3299600067006525
चाळीसगावलालक्विंटल30430155005200
जिंतूरलालक्विंटल60580062006075
मलकापूरलालक्विंटल2150600067116470
परतूरलालक्विंटल4592060666000
गंगाखेडलालक्विंटल10600061006000
मेहकरलालक्विंटल360550063306050
मंठालालक्विंटल47580061006000
लोहालालक्विंटल17603264006325
उमरीलालक्विंटल20570059005800
उमरगालालक्विंटल10540054005400
पांढरकवडालालक्विंटल160610062756200
भंडारालालक्विंटल5560057005670
अहिरीलालक्विंटल37500055005300
आष्टी (वर्धा)लालक्विंटल210550060005800
आष्टी- कारंजालालक्विंटल170500059505500
देवळालालक्विंटल2510552555255
दुधणीलालक्विंटल1012580064006200
पोम्भुर्नीलालक्विंटल20630069506520
परांडालोकलक्विंटल4550057005600
लाखंदूरलोकलक्विंटल24550056005550
काटोललोकलक्विंटल495480063005900
जालनापांढराक्विंटल1357520063706200
औरंगाबादपांढराक्विंटल62565061505900
माजलगावपांढराक्विंटल184550060555900
बीडपांढराक्विंटल89560062006039
शेवगावपांढराक्विंटल201550059005900
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल12580060006000
परतूरपांढराक्विंटल6590061506000
गंगाखेडपांढराक्विंटल6600061006000
देउळगाव राजापांढराक्विंटल16500062506000
गंगापूरपांढराक्विंटल52574059315890
मंठापांढराक्विंटल17560059005900
आष्टी-जालनापांढराक्विंटल8609060906090
सोनपेठपांढराक्विंटल26550060995900

दि.12/03/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/03/2022
राहूरी -वांबोरीक्विंटल21520157015451
उदगीरक्विंटल1075606164256393
भोकरक्विंटल42512759505538
हिंगोलीगज्जरक्विंटल115600065506275
मुरुमगज्जरक्विंटल38615163266238
धुळेलालक्विंटल12570057905790
नागपूरलालक्विंटल3596600066226467
पवनीलालक्विंटल58566056605660
मलकापूरलालक्विंटल2605600067106450
परतूरलालक्विंटल4590159505920
गंगाखेडलालक्विंटल10590061005900
तुळजापूरलालक्विंटल40610061006100
उमरगालालक्विंटल1610061006100
अहिरीलालक्विंटल22500060005300
पोम्भुर्नीलालक्विंटल35630069006520
बोरीलालक्विंटल12600060256025
लाखंदूरलोकलक्विंटल6555056005575
बीडपांढराक्विंटल50500161015780
शेवगावपांढराक्विंटल123550059005900
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल16580059005900
परतूरपांढराक्विंटल18590061506036
देउळगाव राजापांढराक्विंटल30550061006000
तुळजापूरपांढराक्विंटल55600060006000

दि. 03/02/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणकमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/02/2022
शहादाक्विंटल535066005350
दोंडाईचाक्विंटल549259855700
राहूरी -वांबोरीक्विंटल550058005650
पैठणक्विंटल596560866000
सिल्लोडक्विंटल550060005700
उदगीरक्विंटल620067766488
भोकरक्विंटल510661575631
कारंजाक्विंटल540067006220
परळी-वैजनाथक्विंटल572557255725
मोर्शीक्विंटल580064006100
हिंगोलीगज्जरक्विंटल605066206335
मुरुमगज्जरक्विंटल575064406095
करमाळाकाळीक्विंटल540060755400
सोलापूरलालक्विंटल510559605800
लातूरलालक्विंटल580065756000
जालनालालक्विंटल575062706000
अकोलालालक्विंटल580066006250
अमरावतीलालक्विंटल580066006200
धुळेलालक्विंटल425062305500
मालेगावलालक्विंटल241159225751
चिखलीलालक्विंटल560063115955
नागपूरलालक्विंटल600066006450
हिंगणघाटलालक्विंटल580067056200
वाशीमलालक्विंटल570065506200
अमळनेरलालक्विंटल550060516051
मुर्तीजापूरलालक्विंटल606065856395
वणीलालक्विंटल525063605800
कोपरगावलालक्विंटल555055505550
करमाळालालक्विंटल580158015801
परतूरलालक्विंटल584061026000
गंगाखेडलालक्विंटल610062006100
मेहकरलालक्विंटल550064355900
नांदगावलालक्विंटल560160305851
आंबेजोबाईलालक्विंटल610062706150
निलंगालालक्विंटल540062406100
लोहालालक्विंटल605162256151
पाथरीलालक्विंटल550060005800
ताडकळसलालक्विंटल580062006100
पांढरकवडालालक्विंटल605063006250
राजूरालालक्विंटल360058805257
आष्टी- कारंजालालक्विंटल500061505700
कळंब (यवतमाळ)लालक्विंटल600064506250
देवळालालक्विंटल300058505450
दुधणीलालक्विंटल580063456050
बोरीलालक्विंटल600061006040
काटोललोकलक्विंटल515061615560
शिरुरनं. २क्विंटल500050005000
जालनापांढराक्विंटल500065316200
जामखेडपांढराक्विंटल580062006000
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल600061006100
करमाळापांढराक्विंटल550063256100
गेवराईपांढराक्विंटल530063996100
परतूरपांढराक्विंटल610064016299
गंगाखेडपांढराक्विंटल600062006100
देउळगाव राजापांढराक्विंटल550062506100
कुर्डवाडी-मोडनिंबपांढराक्विंटल500062215900
गंगापूरपांढराक्विंटल528161005935
लोहापांढराक्विंटल490060505700
पाथरीपांढराक्विंटल555160505800

टीप : शेतकरी मित्रांनो! नियमितपणे बदलत्या बाजारभावामुळे शेतमाल बाजारामध्ये घेऊन जाण्याअगोदर भावाची खात्री नक्की करून घ्या.

tur bajarbhav today
Share via
Copy link