सोलापूरच्या 'एक जिल्हा, एक पीक'साठी ज्वारीचा समावेश 

सोलापूर : केंद्र पुरस्कृत आत्मनिर्भर भारत योजनेतंर्गत पीएमएफएमई-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन या योजनेस केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे....

Read more